Så här säljer du ditt överskott av solel

Genom att använda egenproducerad solel minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all solel som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till ditt elbolag. Dessutom gör du en insats för miljön.

1️⃣ Anslut din el

För att ansluta din produktion av el till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer fossilfritt solel. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav.

2️⃣ Kolla att ni uppfyller kraven (olika krav beroende på huvudsäkring)

Mikroproduktion

 • ◼︎ Ni producerar förnybar solel.
 • ◼︎ Ni har ett inmatningsabonnemang med ett nätbolag.
 • ◼︎ Solcellsanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
 • ◼︎ Uttag och inmatning av solel sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 • ◼︎ Anläggningen måste vara fast ansluten till elnätet.

Information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket.

Småskalig elproduktion

 • ◼︎ Ni producerar förnybar solel.
 • ◼︎ Ni har ett inmatningsabonnemang med ett nätbolag.
 • ◼︎ Solcellsläggningen ska ha en effekt på högst 500 kW
 • ◼︎ Solcellsanläggningen måste vara fast ansluten till elnätet.

Kontrollera villkor för skattereduktion för den el ni säljer

Gäller för solcellsanläggning med en säkring på max 100 A:

 • ◼︎ Ni kan få ersättning för överskottselen, max 30 000 kWh per kalenderår.
 • ◼︎ Ersättning 0.60 kr per kWh, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår. Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket solcellerna producerar för din egen förbrukning.
 • ◼︎ Ersättning betalas ut via deklarationen av staten

3️⃣ Bli elhandelskund hos ditt elbolag

För att sälja ditt överskott av el till ditt elbolag, behöver du vara elhandelskund. Ring till ditt elbolag och berätta att du vill sälja din överskott av solel.

4️⃣ Börja sälja din el

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor.

Tips för privatpersoner: Skattereduktion ges på kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Läs mer om avdraget hos Skatteverket.

 

▶︎ Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.