Hur funkar solceller och solenergi?

Solpaneler består av solceller som monterats på större plattor, vilka fästs på ditt tak med hjälp av bärskenor. Använd takfästen som är godkända för just din taktyp.

Den optimala taklutningen är runt 40-45 grader, men de flesta villatak lämpar sig för solceller. Är ditt tak platt eller bara har några få graders lutning kan du välja att vinkla upp solpanelerna med speciella montagesystem.

Vad är solenergi?

Solenergi är den energi som vi får från solen och grunden till allt liv på jorden. Oftast när man pratar om solenergi är det ett samlingsnamn för både solel och solvärme. Solens strålar kan nämligen ge oss olika typer av nyttor, beroende på hur vi använder det. För att förklara vad solenergi är och hur den hjälper oss har vi plockat fram tre exempel på vanliga användningsområden för våra solstrålar.

 • Solceller

  När man hör ordet “solel” tänker många på solpaneler, fast det är i själva verket de många små solcellerna på panelerna som omvandlar solljuset till solel. Solceller består av ett antal seriekopplade kiselceller vilka omvandlar solens strålar (som innehåller fotoner) till elektroner, alltså solel.
  När solen skiner på panelerna så producerar de likström. Elen går vidare till växelriktaren vilken då omvandlar likströmmen (DC) till växelström (AC) som vi kan använda i våra hem. Solelen matas in i en elcentral och den el som inte förbrukas direkt i huset går ut till det externa elnätet och säljs till ditt elbolag och kan användas av dina grannar.

 • Solfångare

  Solfångare kan man enkelt förklara som en serie rör som ligger intill varandra bakom en glasskiva. I rören finns en vätska som värms upp när solen skiner. Den varma vätskan sparas sedan i en värmeisolerad tank, tills den behövs och kan värma ens hus, exempelvis.

Så fungerar solceller

Solceller består av ett tunt halvledarmaterial, oftast kisel, som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. När solen lyser på solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida.

Solenergi är energin i solens ljus. Allt liv på jorden är beroende av solenergi. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara mörk och kall. Solel kallas den el som du producerar själv med hjälp av solceller.

 1. 1️⃣ När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström (DC).
 2. 2️⃣ Växelriktaren omvandlar likströmmen (DC) till växelström (AC). Din växelriktare är uppkopplad till internet så att du kan följa din elproduktion i en app.
 3. 3️⃣ Växelströmmen skickas till husets elcentral.
 4. 4️⃣ Från elcentralen går strömmen till dina eluttag och kan användas i hushållet.
 5. 5️⃣ Har du ett batteri ser växelriktaren till att batteriet laddas när solen skiner och att det laddas ur under natten, så att du kan använda din egenproducerade, fossilfria solel även under natten.
 6. 6️⃣ Den el som du inte använder går via elmätaren automatiskt ut på elnätet. Genom att skaffa ett elhandelsavtal så får du betalt för din överskottsel.
 7. 7️⃣ Husets elmätare mäter hur mycket el du köper och säljer. Köp till en smartmeter för att kunna se din elförsäljning och elförbrukning i mobilen. Med en smartmeter så ser du även din elförsäljning och elförbrukning.

 

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.