Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Att välja solceller är precis som att välja bil. Att snåla in på kvalitet kommer att kosta mycket i slutändn. Det som skiljer lågpris solceller från kvalitet solceller är hela produktionskedjan; kvalitet på solcellerna, kvalitén på installationsmaterial samt installationsarbetet.

Om man köper lite dyrare solpaneler får du mer effekt och då får du mer solel per investerad krona. En billig solpanel kanske har en effekt på 280W, men en lika stor solpanel som är lite dyrare kanske ger 320W på samma yta. Det blir stor skillnad när du räknar på hela solcellsanläggningens livslängd.

Man behöver även vara säker på att solpanelerna är testade för svenska förhållanden. T ex, en solpanel ska kunna klara av 40 kg snö, och den får inte spricka och sluta fungera.

Är Vattenfalls solpaneler en lönsam investering?

Vattenfall erbjuder solpaneler som är godkända och hållbara.

  • ◾️ Vattenfall säljer enbart solcellsmoduler av godkänd kvalitet, och tittar alltså på miljöpåverkan från en produkt i sin fulla livslängd. Det är en slags vaggan till graven-perspektiv som säkerställer att solpanelerna är godkända och hållbara i ett miljöperspektiv.
  • ◾️ Vattenfall säljer bara skräddarsydda paket. De anpassar monteringen efter taket och dess omgivningar. Men även designar alla deras solcellsanläggningar utifrån varje enskilt taks förutsättningar. Det gör att du får ut mer el per investerad krona.

 

▶︎ När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

Varför är det viktigt att installationen är utförd av en solcellsexpert?

En erfaren solcellsinstallatör har mycket kunskap kring detaljerna som t ex

  • ◾️ hur växelriktaren bör placeras
  • ◾️ hur kablar bäst dras
  • ◾️ hur skuggor påverkar solcellernas elproduktion

Man uppskattar att solceller har en livslängd på minst 25 år. Att betala för professionellt utför installation lönar sig över tid och det innebär också att alla garantier gäller.

Vi rekommenderar att man tänker mer på långsiktigt värde när man gör sin investering i solceller.

Kategori: Solenergi
Taggar: