Sätt ihop ett solcellspaket som passar dig

Din solcellsmontör hjälper dig från planering till att du producerar din egen klimatsmarta solel. Tillsammans med en solcellsexperter sätter du ihop ett solcellspaket efter dina önskemål och möjligheter. Därefter designar och installerar solcellsmontören en solcellsanläggning som ger dig så mycket solenergi som möjligt för pengarna.

Det här ingår i ett vanligt solcellspaket

  • ◼︎ Skräddarsydd design av din solcellsanläggning
  • ◼︎ Hållbart producerade solpaneler av högsta kvalitet
  • ◼︎ Takfästen anpassade för ditt tak
  • ◼︎ Professionell installation av utbildade installatörer
  • ◼︎ Växelriktare som ger optimal effekt
  • ◼︎ Möjlighet att följa din elproduktion via en app

Att köpa till i efterhand

  • ◼︎ Smartmeter för att kunna se din elförsäljning och elkonsumtion
  • ◼︎ Solcellsbatteri för att bli mer självförsörjande på solel

 

Så mycket kostar ett solcellssystem och så mycket kan du spara

Vår normalstor anläggning kostar runt 160 000 kr (137 000 kr med skattereduktion för grön teknik). Vad kostnaden blir för just ditt villatak beror på hur stort taket är och hur avancerad design och optimering det kräver.

Snittanläggningen producerar cirka 13 000 kWh / år. Hur mycket du kan spara beror på hur mycket just din anläggning producerar. Du kan räkna med att minska dina elkostnader med minst en tredjedel.

Dessutom får du betalt för överskottsel som du producerar, och även får göra skatteavdrag på den överskottsel som går ut på elnätet.

▶︎ Varför solceller? Är solceller en lönsam investering över tid?

Skattereduktion för investeringar i solceller

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Stödet heter Skattereduktion för investeringar i grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din solcellsmontör). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Det är ett nytt och förenklat system som innebär att ett avdrag görs direkt på fakturan från företaget som levererar och installerar anläggningen.

Många tror att det nya skatteavdraget kommer ha en långsiktigt positiv effekt. Förr fick inte alla som sökte ta del av solcellsbidraget, men nu vet man att man får bidraget direkt. Nu är det verkligen rätt tid att satsa på solceller och annan grön teknik.

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik