Så väljer du rätt solcellssystem för ditt villatak

Väldigt mycket handlar om sol och skugga när det gäller solceller. Solen skapar solenergi som tas upp som likström (DC) i solpanelerna, som sedan skickar den vidare till en så kallad växelriktare. Växelriktaren omvandlar likström till växelström (AC). När man installerar solceller på hustaket står valet mellan moduloptimerat system eller strängoptimerat system. Vad ska man tänka på innan man tar beslutet?

Det finns två olika sätt att optimera strömproduktionen

  • ◼︎ I ett moduloptimerat systemet finns det en växelriktare per solcellspanel.
  • ◼︎ I ett strängoptimerat system, som länge varit det vanligaste systemet internationellt sett, är panelerna seriekopplade i en så kallad sträng. Detta gör att man bara man bara behöver en central växelriktare per tak. Strängoptimerade system fungerar särskilt bra på hus med jämna och likartade förhållanden. Däremot blir det lite svårare om man har stora variationer i till exempel hur taket skuggas.

▶︎ Kan man installera solceller på gammalt villatak?

Skuggan dämpar produktionen av solel i de drabbade solcellerna.

I en skuggad solcell uppstår ett motstånd, en backspänning byggs upp och solcellen hettas upp. För att undvika skador från uppvärmningen har solcellerna delats upp i tre slingor, var och en utrustad med en bypass-diod. När backspänningen byggs upp i den helt skuggade cellen öppnar bypass-dioden så att strömmen kan flöda fritt förbi den skuggade cellen så att den inte värms upp så mycket att den kan ta skada. Detta göra att en tredjedel av solcellerna  (den skuggade delen av solcellerna) kopplas bort och de två övriga slingorna kan producera för fullt.

I moderna Half Cell-paneler har man tagit utvecklingen ytterligare ett steg och delat upp varje cell i två delar och skapar således sex olika slingor.

Så väljer du rätt system till solpanelerna

Som i så många andra fall beror valet av solcellssytem på följande faktorer

  • ◼︎ Hur ska man som solcellsintresserad husägare välja system?
  • ◼︎ Hur ser taket och omgivningarna ut?
  • ◼︎ Hur intresserad är man av teknik?
  • ◼︎ Vilka ekonomiska förutsättningar har man?

I ett moduloptimerat solcellssystem maximerar man solpanelernas produktion genom moduloptimerare på varje solpanel. Då får man exakt information om hur mycket ström varje solpanel producerar och kan agera utifrån den.

I ett strängoptimerade system finns bara en optimerare per takyta. Det är en bra lösning framför allt på tak där riskerna för skuggning i möjligaste mån är minimerade.

Har man ett komplicerat hustak med många olika vinklar och utbyggnader som kan skugga blir det svårare att optimera ett strängoptimerade system och då är ett moduloptimerat system att föredra. Det hänger självklart också ihop med husets omgivningar, hur mycket skuggande träd och byggnader som finns runtom.

Kostnaden: Billigare installation eller exakt information?

I och med att moduloptimerade system har en optimerare per panel blir installationskostnaden större. Samtidigt är uppdelningen av enskilda solpaneler och tillhörande optimerare i modulsystemet fördelaktigt, eftersom det är lättare att få information om varje enskild solpanel.

Investeringskostnaderna är högre med moduloptimerat system. Har man 40 solpaneler på sitt hustak ska det också till en moduloptimerare per solpanel. Men ett moduloptimerat system gör att man ser tydligare var ett problem finns och man kan enkelt byta ut en solpanel som inte fungerar.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.