Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

 

Trots Sveriges norrläge och solinstrålningen är starkare på flera delar av jorden har statistiken  visat att vi har en  idealisk plats  och goda  förutsättningarna för   för solcellsinstallationer och för solelsproduktion.. Dock har denna fantastiska möjligheten inte utnyttjats och solelproduktionen står för  närvarande bara står för mindre än 1% av elproduktionen i landet.  Däremot har  Tyskland och Danmark haft en annan stark utveckling. Tyskland har över 1,5 miljoner solcellsanläggningar och får mer än 8% av sin el från solceller. Tyskland har haft en explosiv utveckling vilket vi hoppas kunna se här med. 


Solceller: Optimala lägen  för solcellsanläggningar

 

I norra Mellansverige finns det anläggningar som producerar lika mycket eller till och med mer el per år än vissa anläggningar på kontinenten. Det beror delvis på att solcellerna kan dra nytta av snöreflektioner och att deras effektivitet är högre vid kyla. Detta gör mars-april till en gynnsam period för solcellsanläggningar i dessa områden. Denna tidpunkt sammanfaller oftast inte med vårfloden, vilket är positivt eftersom vattenkraftproduktionen kommer igång lite senare på året och denna tidpunkten kännetecknas av högt  elbehov.


Solceller: Produktionspotential och Solenergieffektivitet

 

En tumregel är att varje installerad kilowatt (kW) solceller i Sverige årligen ger cirka 1 000 kilowattimmar (kWh) el. För att uppnå denna produktionsnivå krävs en yta på cirka 7 kvadratmeter. Detta visar att trots att Sverige har mindre solinstrålning än länder vid ekvatorn, kan solceller fortfarande vara en effektiv och lönsam energikälla med rätt utnyttjande av ytan.

 

Solenergi: 30 THW solenergi fram till 2030Flera forskare vill se  nationell målsättning för mer solenergi som går ut på att stimulera ökning  av solel produktionen.  Förhoppningarna är att  politikerna lyssnar på vad branschen vill och sätta mål som handlar att uppnå  minst 30 TWh till år 2030, jämfört med dagens 2 TWh. Svenska företag behöver snabbt ökad säkerhet och tillgång till ren och billig energi för att hantera klimatförändringarna och stärka Sveriges konkurrenskraft. Solenergin har  stor potential. Vi behöver förbättra vår energipolitiken för att uppnå ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Besök även: Energimyndigheten
Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.

Hur fungerar elcertifikat?

Hur fungerar elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av fossilfri solel (t ex, el av solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri solel kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan sedan säljas på en öppen marknad där priset bestäms av utbud och efterfråga.