Så fungerar solenergi

Hela världens energibehov kan dagligen tillgodoses av solen. Tekniken för att utvinna energi ur solens strålar går snabbt framåt och möjligheterna för den fossilfria solenergin är stora.

Solen är ursprunget till allt liv på jorden. Den energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och solel. Solel kan du antingen producera själv med hjälp av solceller på taket.

Ett solcellssytem använder sig av solpaneler för att fånga solens energi och omvandla det till el. De storskaliga solcellsanläggningarna installeras på marken och kräver stora ytor.

Solens energi blir till solel

En solpanel består av flera ihopkopplade solceller i ett tunt halvledarmaterial (ofta kisel). När solljus träffar solcellerna skapas ett underskott av elektroner på solcellens framsida och ett överskott på solcellens baksida. Elektrisk spänning uppstår när man kopplar ihop fram- och baksida. Den spänning som uppstår bildar likström (AC). Likström leds vidare till en växelriktare för att omvandlas till växelström (DC) som sedan skickas ut till elnätet.

Eftersom man är beroende av hur mycket och starkt solen lyser byggs stora solkraftverk oftast i solrika länder. En vanlig myt är att Sveriges nordliga läge ger sämre förutsättningar för solenergi, men det stämmer inte. Under ett år har vi ungefär samma solinstrålning som Tyskland och Belgien, där solkraften är betydligt mer utbyggd. Vårt klimat passar alltså utmärkt för solceller och nu byggs det allt fler solcellsparker även i Sverige.

Förnybar källa med stor potential

Solenergi är en hållbar och förnybar energikälla, eftersom solen skiner mer eller mindre varje dag. Det kommer den göra i flera miljarder år framåt. Solcellsanläggning avger inte heller några utsläpp av växthusgaser när den i drift. Indirekt påverkar solcellsanläggningen ändå miljön, till exempel vid tillverkningen av solceller som är energikrävande. Särskilt om de tillverkas i länder där en stor del av energin kommer från kolkraft, som Tyskland och Kina.

Solkraften har en enorm potential i en klimatsmart framtid. På bara två timmar belyser solen vår jord med lika mycket solenergi som världens befolkning behöver under ett år. Utmaningen ligger i vår förmåga att lyckas omvandla solens energi till elektricitet på ett miljövänligt sätt.

Välj solen som energikälla

T ex hos Vattenfall kan du välja solenergi som energikälla när du tecknar elavtal. Vattenfall har inga egen solcellsanläggningar, utan de köper in från solelsproducenter runt om i Europa och även från Sverige.

Om du väljer solenergi som energikälla sker inte produktionen av solenergi vid samma tidpunkt som du använder elen. Men det Vattenfall lovar är att samma mängd el som du använder under ett kalenderår kommer att produceras av solcellsanläggningar under samma tidsperiod. Detta garanteras av så kallade ursprungsgarantier som kontrolleras av myndigheter.

Med hjälp av din solcellssystem kan du också bidra till ett klimatsmart samhälle genom att producera din egen solel. Med solcellspaket från Vattenfall sparar du både pengar och miljö. Vattenfall hjälper dig med allt från att söka skatteavdrag till att installera solcellerna på ditt villatak.

▶︎ Solcellsguide – Så går det till att installera solceller

 

Taggar: