Lönsamma alternativ som minskar dina elkostnader

Såhär kan du påverka din elförbrukning

Det finns mycket du kan göra för att påverka din elförbrukning. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både elkostnaden och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Elanvändningen varierar mycket mellan olika familjer och det i kan förändras genom att planera vår elanvändningen på ett smart sätt.

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal årsförbrukning av el i en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och i en större lägenhet är ca 5000 kWh/år.

Totalkostnaden för el per kWh var år 2020 (2,1 kr/kWh) i genomsnitt för en liten lägenhet. Kostnaden var 179 öre/kWh (1,79 kr/kWh) i genomsnitt för en större lägenhet. Då inkluderas alla kostnader och är ett medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms.

En villa eller ett radhus som värms upp med el har en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 3400 kronor i månaden. Hushållselanvändningen kan variera något under året och är i regel högre under vinterhalvåret, bland annat på grund av uppvärmningen.

Det går att göra stora besparingar dels genom att styra apparaterna så att den bara används när den behövs och dels genom att ersätta gamla apparater till mer energieffektiva alternativ.

Byt glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Belysning står för mer än en femtedel av hushållselen i Sverige. Nackdelen med Edisons glödlampa är att bara fem procent av elen blir till ljus, resten blir till värme. Medan en led-lampa använder ungefär en femtedel så mycket el och håller 30-40 gånger längre än en glödlampa.

Man kan även minska användningen av belysningen genom att använd till exempel ljussensor eller rörelsesensor för att se till att lampan bara lyser när någon är där.

För personer som har ett stort tak finns ett miljövänligt alterantiv. Man kan installera solceller och bidra till att elproduktionen blir lokal och hållbar. En sådan smart investering är båda bra för den privata ekonomin och miljön

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.