Vad kostar en installation av solpaneler i Sverige?

En standard 250W solcellspanel (år 2022) kostar 4000-5000 kr, men kan variera beroende på typen och storleken på hela systemet. En av de vanligaste storlekarna är ett 5kW solcellsanläggning, som kostar cirka 80 000 kr och kommer att täcka cirka 25 kvadratmeter av ditt tak. En sådan anläggning i sydläge kan producera uppemot 5000 kWh per år.

Med framsteg inom solenergiteknik har kostnaden för solpaneler sjunkit drastiskt under de senaste åren. Nedan kan du se fördelningen av de genomsnittliga priserna på solpaneler, det takutrymme de kräver, den genomsnittliga besparingen på dina elräkningar och de besparingar du kan förvänta dig efter 20 år.

  • ◼︎ 3 kW solcellsanläggning: De uppskattade kostnaderna för installation av 3kW solcellsanläggning är cirka 60 000 – 80 000 kr.
  • ◼︎ 4 kW solcellsanläggning: De uppskattade kostnaderna för installation av 4kW solcellsanläggning är cirka 80 000 – 100 000 kr.
  • ◼︎ 5 kW solcellsanläggning: De uppskattade kostnaderna för installation av 5kW solcellsanläggning är cirka 100 000 – 120 000 kr.
  • ◼︎ 6 kW solcellsanläggning: De uppskattade kostnaderna för installation av 6kW solcellsanläggning är cirka 120 000 – 140 000 kr.

Generellt gäller att ju mer el din anläggning kan generera, desto högre blir den initiala installationskostnaden. Besparingen blir dock också högre på sikt. Till exempel kommer ett 3kW solcellsanläggning att vara billigare att installera, men du kommer inte att kunna tjäna så mycket som du kunde med ett 6kW system under loppet av 25 år. 

Faktorer som påverkar kostnaderna för solpaneler i Sverige

De uppskattade kostnaderna för installation av en solcellsanläggning som nämns ovan är vanligtvis vad du kan förvänta dig baserat på det system du väljer. Men kostnaden för att installera solpaneler för ditt hem beror på följande faktorer:

1. Storlek på anläggningen

Solpaneler finns i olika storlekar och rätt storlek beror på husets storlek och individuella krav på elförbrukning. Enkelt uttryckt, ju större solcellsanläggningen är, desto högre är installationskostnaden. En genomsnittlig systemstorlek på 4kW kommer att kosta cirka 80 000 kr att installera. Det är också viktigt att notera att priset per kW generellt minskar ju större din systemstorlek är.

2. Typ av paneler

De tre vanligaste typerna av solpaneler som används för hushållsändamål är monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolpaneler. Monokristallina paneler har den högsta effektiviteten, men det kommer också till en högre kostnad. Om du vill gå med överkomliga priser, kan polykristallin vara rätt typ för dig. De mer effektiva monokristallina solpanelerna kostar 10 till 15 kr per watt, medan en polykristallin panel kostar 9  till 10 kr per watt.

3. Installationsprocess

En annan faktor som påverkar kostnaden för solpaneler är enkel installation. Det är möjligt att antingen installera solpanelerna själv eller att anlita ett installationsföretag. När du installerar det själv måste du ta hänsyn till antalet paneler, panelernas vinkling och takets styrka.

Men trots att det är möjligt att göra installationen själv, skulle du fortfarande behöva anlita en installatör för att certifiera ditt solcellsanläggning om du skulle vilja dra nytta för att tjäna pengar när du säljer din överskottsel till elnätet.

4. Ytterligare komponenter till systemet

Om du funderar på att installera ytterligare komponenter när du installerar solpanelerna, kommer detta att öka din kostnad för utrustning men kan minska installationskostnaderna. Oavsett om du planerar att installera ett lagringssystem för solcellsbatterier eller ytterligare funktioner, är det bäst att installera allt. tillsammans panelerna, så att du kan minska installationskostnaden.

5. Plats och arbetskostnader

Priset för att installera solpaneler kommer vanligtvis att inkludera arbetskostnader, men detta kommer att ändras baserat på platsen och arbetskostnaden per timme i det området. Vanligtvis kostar det mellan 3000-5000 för en person per dag och det kan vara högre eller lägre baserat på din plats i Sverige.

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.