7 soliga fakta om solceller

Här bjuder vi på några fakta om denna fossilfria och 100 % förnybara energikälla.

1. Solens energi är oändlig

Solens energi är oändlig och ständigt förnybar. Solinstrålningen som når jorden under en timme kan täcka elbehovet som jordens befolkningen behöver under ett år.

 

2. Solinstrålning i siffror

Varje installerad kilowatt solceller i Sverige ger årligen 1000 kilowattimmar, kwh, el. Och för detta behövs 7 kvadratmeter. Solinstålingen i Sverige är lika bra som i Tyskland och stora delar av Frankrike. Solinstrålningseffekten är i Sverige är 1060 kW/m.

 

3. Svenska klimatet är perfekt för solenergi

Solinstrålningen i Sverige kan lätt jämföras med andra länder som Tyskland är 10% av elproduktionen kom från solelen. Medan bara 0,8% av elproduktion kommer från solenergin i Sverige. Det svala vädret som vi har bidrar till att förlänga livstiden på solpanelerna och underhållet.

 

4. Energi från solen är bra för klimat och miljö.

Solenergi är både fossilfri och förnybar, vilket innebär att den har en minimal påverkan på klimatet jämfört med exempelvis kol och olja. Solenergin kan vara den förnybara energikällan med störst framtidspotential tack vare den att tekniken och produktionskostnaden utvecklas åt rätt håll.

 

5. Solenergins historia genom tiderna

Edmond Becquerel var den första personen som upptäckte den fotovoltaiska effekten 1839 genom att iakttag att cellen som han upptäckte började producerar el när den utsattes för ljus. Sedan dess har många kända fysiker anslutet sig den den spännande utvecklingen som resulterat i dagens solceller som är tillverkade av kisel. Från början tillverkades solcellerna av selenium.

 

6. Du kan tjäna pengar på din överskottsel

Flera länder utvecklar möjligheter att främja handeln med solel och i Sverige kan man få vissa skattelättnader när man säljer överskottselen. Detta inträffar då produktionen av el är mer än vad som användningen vilket sker när man är på semester.

 

7. Solelen produceras lokalt

Att transportera elen långa sträcker leder till att två procent av elen förloras genom sk överföringsförluster vilket är enorma ur ett nationellt perspektiv. Det här förlusten kan motverkas genom lokalt producerat solel t ex genom solpaneler på taket. Att installera solpaneler är ett ekonomiskt och miljömässigt alternativ.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.