Vilka typer av optimeringssystem finns för växelriktare?

Läs också: Hur sker optimeringen i en växelriktare?
Läs också: Vad kostar det att byta växelriktare?
Läs också: Solcellspaket?

Växelriktaren i ett solcellssystem har som huvudfunktion att omvandla den likström som produceras av solcellsmodulerna till växelström som du använder själv eller säljer tillbaka ut till elnätet.

För att göra det så effektivt som möjligt måste växelriktaren också ha en adaptiv optimeringsfunktion som vid varje tidpunkt belastar solcellsmodulerna för att uppnå maximal effekt oavsett solintensitet eller skuggningar, s.k. Maximum Power Point Tracker (förkortas MPPT).

För att optimera effekten så styr växelriktaren vilken spänning och ström som solcellspanelerna genererar vid olika solinstrålning. Olika typer av växelriktare har olika typer av optimeringssystem (MPPT). Vissa växelriktare har inbyggda MPPT medan andra växelriktare har optimeringsdoser som installeras under varje solcellspanel.

▶︎ Vad är en växelriktare?

Två typer av optimeringssystem finns för växelriktare

Vilken typ av växelriktare som är bäst för din solcellsanläggning beror bland annat på i hur många väderstreck du har solcellspaneler. Nedan följare två typer av optimeringssystem

1️⃣ Strängoptimerat system

Strängväxelriktare där båda växelriktare och optimeringsfunktion (MPPT) är inbyggda i en och samma produkt. En typisk sådan växelriktare för ett villatak innehåller oftast en eller två MPPTer. Fördelen med fler MPPTer är att strängarna kan läggas så att solpanelerna i en sträng får en likartad solinstrålning och strängarna kan optimeras var för sig. Det är kan vara bra om man har tak i olika väderstreck eller om delar av taket påverkas av skuggning under delar av dagen.

Lösningen ger möjlighet att följa upp produktionen per sträng.

2️⃣ Moduloptimerat system

Växelriktare har optimeringsdoser som installeras under varje solcellspanel.  Fördelarna med en MPPT per panel är att panelerna kan läggas i flera olika riktningar och att de kan minimera effektförluster vid delvis skuggade paneler. Lösningen har fortfarande en central enhet som gör om likström till växelström på samma sätt som för en strängväxelriktare. Samtidigt innebär det att många fler komponenter introduceras i systemet vilket den ökar den totala investeringskostnaden.

Lösningen ger möjlighet att följa upp produktionen per solpanel.

▶︎ Bästa tillverkare av växelriktare

Följ din produktion i realtid

Övervakning av solcellsanläggningen sker i realtid vilket ger dig full koll på hur din solcellsanläggning presterar. Övervakningen sker via din telefon, surfplatta eller dator.

En annan fördel är att övervakningen möjliggör också felsökning och support på distans. Du kan enkelt upptäcka om din anläggning presterar som den ska och även få veta när det sker någon förändring.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.