Elanvändningen i Stockholm

Många villaägare har blivit prismedvetna och börjat se över sina värmesystem för att båda minska värmekostnaderna.

Den senaste statistiken från Energimyndigheten visar att villor i Stockholms förbrukar 15 000 kWh per år medan villor i Kronobergs har halva den här elanvändningen. Statistiken visar att villor i kronoborg använder lägst energi medan villor i Stockholm använder mest energi i Landet.

Efter en vinter med skyhöga elpriser har många blivit prismedvetna och allt fler villaägare har börjat se över sina värmesystem för att båda minska värmekostnaderna och göra miljönytta. Bostäder står nämligen för 40% av Europas totala utsläpp.

Mäklarna har märkt att intresset för energieffektivisering överträffar alla förväntningar. Många undrar om man kan sänka elkostnaderna och riktar dessa frågor till mäklarna. Genom att se över din uppvärmning, ventilation och isolering kan du minska din energiförbrukning drastiskt. Det gäller att använda energin rätt.

Det lättaste man kan göra är att minska rumstemperaturen. Man kan spara 5% av värmekostnaden för varje grad som man kan minska temperaturen med. Inomhustemperaturen bör vara behovsstyrd med hjälp av termostater. Det rekommenderade inomhustemperaturen i sovrummen ska vara 18 °C och i vardagsrummet 20 °C .

Ett annat alternativ kan vara att själv bli elproducent. En idé som lockar allt fler villaägare är att täcka hustaket med solcellspaneler och sälja den producerade elkraften ut på nätet (eftersom produktion och behov sällan överensstämmer). Det är inte längre dyrt att producera el dels för att att installationskostnaden går ner samtidigt som elpriserna går upp. Det har aldrig varit bättre ekonomiskt motiverat att producera el än den här vintern. Äntligen har priskurvorna skurit varandra eftersom elpriset stiger och kostnaderna för att producera solel sjunker.

De olika knepen för energieffektiviseringar har tagit villaägarna med storm för att det finns pengar att spara.Visst blir det roligt när båda ekonomiska intressen och miljömässiga satsningar sammanfaller.

Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.