Sälj ditt överskott av solel till ditt elnätsföretag

Är du en av dem som investerat i solceller som producerar mer solel än du själv förbrukar? Då kan du sälja din överskottsel till ditt elnätsbolag för att satsa på miljövänliga lösningar.

Trygga villkor när du väljer att sälja överskottsel

Den el du inte använder levereras automatiskt ut på elnätet. Detta kallas för överskottsel och den kan du alltså sälja till ditt elnätsföretag! När du väljer att sälja solel kan du känna dig trygg med att du får en stabil ersättning och en trygg lösning i form av ett riktpris som skyddar dig från eventuella nedgångar på marknaden.

Tips till dig som valt att sälja solel: ansök om skattereduktion

Du som valt att sälja egenproducerad solel i form av överskottsel kallas mikroproducent. Som mikroproducent av fossilfri el har du sedan den 1 januari 2015 rätt till en skattereduktion på 0.60 kr per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Detta gäller dig som har en fastighet med en huvudsäkring på maximalt 100 A.

Ersättningen ges i form av att inkomstskatten minskas 1 gång per år med aktuellt belopp. Det är elnätsbolagen som lämnar kontrolluppgift på antalet kWh överskottsel till skatteverket. Det är sedan färdigtryckt på deklarationen för privatpersoner.

Alla solcellsanläggningar med en säkringsnivå på max 100A definieras som mikroproducent och får skattereduktion.

Från Skatteverkets hemsida:

“Skatteverket förtrycker uppgifterna som ska ligga till grund för skattereduktionen i skatteuträkningen till din inkomstdeklaration. När du skriver under eller e-signerar deklarationen begär du formellt skattereduktionen. Skattereduktionen beräknas på motsvarande sätt som skattereduktion för rot- och rutarbeten. Det innebär att du måste betala tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja skattereduktionen.

Elnätföretaget lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket

Elnätföretaget ska lämna en kontrolluppgift (KU 66) till Skatteverket för varje anläggning under ett kalenderår som el matats in på elnätet. Elnätföretaget ska lämna kontrolluppgiften i januari året efter det år som inmatningen har skett.”

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

 

Kategori: Solenergi
Taggar: