Monokristalline solceller – Bästa solceller

Det finns flera typer av solcellsmoduler tillgängliga på marknaden som passar för olika projekt. Monokristallina och polykristallina solceller står för 95% av den svenska marknaden. Dessa två typer har visserligen en hel del gemensamt och samtidigt flera väsentliga skillnader som man behöver studerar innan man fattar ett köpbeslut.

Monokristallina solpaneler tillverkas av en enda typ kiselkristaller och har en enkel kristallstruktur. Deras molekylära strukturen är förklaringen till att de är helt svarta och därmed estetiskt tilltalande. De är även lite dyrare än andra alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

 

Några fördelar med monokristallina solceller

  • Har hög verkningsgrad 15-20%
  • De behövs mindre utrymme för att de har högre verkningsgrad
  • Har längre livslängd
  • De producerar mer el även när det är molnig och ljusmängden är mindre.
  • Passar bättre i kallare klimat som vår i Sverige
  • Estetiskt tilltalande

Ett par nackdelar

  • Högre tillverkningskostnad
  • Passar mindre bra i varmare länder
Kategori: Solenergi

Relatede artiklar

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.