Ny energiskatt – snart sänks energiskatten för solel

All el som produceras och förbrukas beskattas med energiskatt. Regeringen har beslutat att sänka energiskatten för solelen.

Regeringen har beslutat att sänka energiskatten för solelen. Den här sänkningen har solelproducenterna väntat på i flera år. Beslutet kommer säkerligen att uppmuntra till större solcellsinstallationer. Enligt tidigare bestämmelser ligger gränsen på 255 kilowatt installerad toppeffekt

All el som produceras och förbrukas beskattas med energiskatt. Elproducenterna betalar skatt och moms på skatten som totals blir 44,5 öre / kWh. Detta gäller bara producenter som har en installerad effekt på 500 kWh eller mer. Man är befriad från att betala skatt om anläggningen har en installerad effekt under 500 kWh.

Däremot betalar en solcellsägare som äger flera solcellsanläggningar som har en installerad effekt på mindre än 500 kWh vardera bara reducerat energiskatt som är 6 öre /kWh.

Dessa skattenedsättningar gäller endast om producenten förbrukar den själv samt att anläggningarna inte har större toppeffekt än 500 kWh.

Det här förslaget som röstades igenom i riksdagen gynnar större fastigheter som kan se en ekonomisk och miljömässiga skäl i att installera solcellslösningar. Det här beslutet kommer att stimulera allt fler personer att upptäcker fördelarna med att producera el från solenergin. Förhoppningen kommer dessa skattelättnader leda till en ökad efterfrågan på solceller och hållbar elproduktion.

▶︎ Så mycket är skattereduktionen för grön teknik