Solenergi

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Sverige har en idealisk plats och optimala förutsättningar för solcellsanläggningar med hög produktion och effektivitet. Det finns potential att uppnå minst 30 TWh solenergi fram till 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet.

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Polens nya energistrategi

Polen har gjort stora framsteg genom energistrategi som fokuserar på att ställa om från kol till förnybara energikällor för att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart energisystem.

Solceller: Solcellsmarknaden blir allt hetare

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.

Hur fungerar elcertifikat?

Hur fungerar elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av fossilfri solel (t ex, el av solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri solel kan elproducenten få ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten kan sedan säljas på en öppen marknad där priset bestäms av utbud och efterfråga.

Sälj tillbaka solelen du inte använder

Sälj tillbaka solelen du inte använder

Med en solcellsanläggning kommer du att producera fossilfri solel nästan hela året, men som mest på sommaren. Sommartid kommer du inte alltid att själv att kunna använda all den solel som du producerar. Överskottet av solel kan du sälja tillbaka till ditt elnätsbolag.

Vilka typer av optimeringssystem finns för växelriktare?

Vilka typer av optimeringssystem finns för växelriktare?

För att göra det så effektivt som möjligt måste växelriktaren också ha en adaptiv optimeringsfunktion som vid varje tidpunkt belastar solcellsmodulerna för att uppnå maximal effekt oavsett solintensitet eller skuggningar, s.k. Maximum Power Point Tracker (förkortas MPPT).

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsmärkning av el

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera elkonsumenterna att de får el från den källa som elleverantören uppger. Det är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh)

Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Att sälja överskottsel – Frågor och svar

Om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.

Fördelar och nackdelar med energi från solen

Fördelar och nackdelar med energi från solen

En solcellsanläggning använder sig av solceller för att fånga och omvandla solens energi till solel. Svenska elbolag oftast samarbetar med några svenska solcellsanläggningar, men för att tillgodose efterfrågan köper elbolagen in den mesta solel från soligare delar av Europa. Du kan också välja att producera din egen solel med hjälp av solpaneler Och producerar du mer solel än du förbrukar kan du sälja överskottet till ditt elbolag.

Solcellsbidraget – Nu är det tid att investera i solceller

Solcellsbidraget – Nu är det tid att investera i solceller

Allt fler villaägare i Skåne satsar på installera solceller. De senaste åren har priserna på solcellssystem sjunkit rejält, och från och med 2021 gör ett nytt skatteavdrag det enklare att investera i egenproducerad solel. Dessutom kan solceller höja värdet på villan med ca 15%.

Därför är solceller bra för miljön?

Därför är solceller bra för miljön?

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen. När solcellerna producerar el bidrar de istället till flera miljöfördelar.

När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

När blir investeringen solcellsanläggning lönsam?

Förra årets solrika sommar fick intresset för solceller att skjuta i höjden och marknaden växte med ungefär 100%. Att sätta solceller på villataket är inte bara bra för miljön – det är också en lönsam investering. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Dessutom, dina solceller ger dig generellt en bättre ränta än på banken.

City of Sydney drivs nu på 100 % förnybar energi

City of Sydney drivs nu på 100 % förnybar energi

Från och med idag drivs centrala Sydney, Australien nu helt av förnybar energi. Genom att använda lokalt anskaffad ren energi från vind- och solkraftsparker i New South Wales kommer regionen nu att se CO2-utsläppen minska med cirka 20 000 ton varje år. Flytten kommer att spara uppskattningsvis €308 000 per år under det kommande decenniet.

Italienskt kaffeföretag som använder solenergi för att rosta bönor

Italienskt kaffeföretag som använder solenergi för att rosta bönor

De flesta experter är överens om att nyckeln till bra kaffe ligger i hur det rostas. Och nu har det italienska teknikföretaget PuroSole utvecklat en innovativ installation som klarar av att rosta kaffebönor med förnybar energi. De tre medgrundarna av projektet ägnade nästan sex år åt att utveckla ett effektivt sätt att använda solenergi.

Sion – bilen som laddar sig själv

Sion – bilen som laddar sig själv

Bentley motors har meddelat denna vecka att de kommer att ta ett mer hållbart tillvägagångssätt för tillverkning. Lyxbilsföretaget firar sitt hundraårsjubileum genom att se till att 100 % av elen som används i dess fabrikshuvudkontor i Crewe är godkänd för solenergi eller grön energi.

En solcellsanläggning ger en bättre avkastning än ett bankkonto

En solcellsanläggning ger en bättre avkastning än ett bankkonto

Att investera i en solcellsanläggning lönar sig direkt. Avkastningen från en solcellsanläggning är i många fall mer än tre gånger så mycket som du får på sparkontot hos bankerna. När solcellsanläggningen är installerad och klar och inkopplad mot nätet märks det direkt på elräkningen.

Batteripaket till solceller från E.ON

Batteripaket till solceller från E.ON

Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du använda en större del av den el dina solceller producerar i ditt eget hushåll. Batteriet gör att du kan lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Då blir du mer självförsörjande genom att lagra överskottselen från dina solceller.

Inmatningsabonnemang är ett nätavtal med energibolag

Inmatningsabonnemang är ett nätavtal med energibolag

Proceduren för att sälja solel tillbaka till elnätet är automatisk. Du behöver kontakta ditt elnätsföretag och meddelar att du är en producent av förnybar el. Då får du ett så kallat inmatningsabonnemang. Abonnemanget innebär att du kan sälja förnybar el tillbaka till elnätet när du producerar överskottsel.

Är solceller en lönsam investering?

Är solceller en lönsam investering?

De globala priserna på panelerna sjunkit de senaste åren och nu är det arbetskostnaden på taket som är den största kostnaden. Har du en normalstor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år.

Solindex 2021 – så mycket skiner solen där du bor

Här finns Sveriges bästa förutsättningar för solenergi

Vattenfall har tagit fram ett Solindex som visar länens förutsättningar för solenergi. Västra Götaland och Skåne hamnar i toppen på listan med bäst potential att producera energi. Sverige har tack vare långa sommardagar mycket goda förutsättningar för solenergi. Stockholm har till exempel lika mycket så kallad globalstrålning under ett år som Prag.

Vad är elcertifikat?

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för elproducenter av fossilfri el (t ex solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) el kan producenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av efterfrågan och tillgång.

Berlin visar vägen för klimatomställning

Berlin visar vägen för klimatomställning

I Berlin har det blivit obligatoriskt att installera solpaneler på taken på nya byggnader. Det bästa sättet att nå klimatmålen är genom lagstiftning. Sagt och gjort. Nu har man klubbat igenom ett lagförslag i den tyska huvudstaden och gjort det obligatoriskt att installera solpaneler på taken.

Elanvändningen i Stockholm

Elanvändningen i Stockholm

Den senaste statistiken från Energimyndigheten visar att villor i Stockholms förbrukar 15 000 kWh per år medan villor i Kronobergs har halva den här elanvändningen. Statistiken visar att villor i kronoborg använder lägst energi medan villor i Stockholm använder mest energi i Landet.

Ny energiskatt – Snart sänks energiskatten för solel

Ny energiskatt – Snart sänks energiskatten för solel

All el som produceras och förbrukas beskattas med energiskatt. Regeringen har beslutat att sänka energiskatten för solelen. Den här sänkningen har solelproducenterna väntat på i flera år. Beslutet kommer säkerligen att uppmuntra till större solcellsinstallationer. Enligt tidigare bestämmelser ligger gränsen på 255 kilowatt installerad toppeffekt

Höga elpriser – Regeringen försöker att hitta en lösning till problemet

Höga elpriser – Regeringen försöker att hitta en lösning till problemet

Regeringen har beslutat att betala 2000 kr i tre månader för familjer som fick en elräkning över 6000 kr. Det understryks att kompensationen är exceptionell åtgärd i en exceptionell tid. Det finns just nu sex miljardär avsätta för den här hjälpen hushållen som har fått kraftigt höjda priser. Det här förslaget träffar 1,8 miljoner hushåll och gäller hela Sverige.

Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

Konflikten om energifrågorna i riksdagen börjar när man tar upp frågan om kärnkraften och där går även skiljelinjen mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna menar att den förnybara elproduktionen kostar 0,3 kr /kWh jämför elen som produceras från de nya finska kärnreaktorerna producerar el som kostar lite mer än 1,1 kr/ kWh.

Lönsamma alternativ som minskar dina elkostnader

Lönsamma alternativ som minskar dina elkostnader

Det finns mycket du kan göra för att påverka din elförbrukning. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både elkostnaden och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Elanvändningen varierar mycket mellan olika familjer och det i kan förändras genom att planera vår elanvändningen på ett smart sätt.

Monokristalline solceller – Bästa solceller

Monokristalline solceller – Bästa solceller

Det finns flera typer av solcellsmoduler tillgängliga på marknaden som passar för olika projekt. Monokristallina och polykristallina solceller står för 95% av den svenska marknaden. Dessa två typer har visserligen en hel del gemensamt och samtidigt flera väsentliga skillnader som man behöver studerar innan man fattar ett köpbeslut.

5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

Här är 5 viktig faktor att tänka på när man planerar att skaffa en solcellslösning: 1️⃣ Solinstrålning, 2️⃣ Skugga, 3️⃣ Energibehov, 4️⃣ Premium komponenter, 5️⃣ Årligt underhåll

Skatter och mikroproducenter

Skatter och mikroproducenter

Det har visat sig att en stor del av mikropriducernterna har svårt att orientera sig bland inkomstskattelagen och andra regler om solenergi. Många läsare anser att det här området är som en ogenomtränglig djungel av lagar och regler som kontinuerligt förändras och uppdateras. Dessutom väcker det här är ämnet flera reaktioner.

4 vanliga myter om solceller och solenergi

4 vanliga myter om solceller och solenergi

Att investera i solceller är ett stort beslut att fatta, då det är många komponenter som ska vägas in. 4 vanliga myter om solceller. Myterna om solceller är många och nedan slår vi hål på de fyra vanligaste myterna!

Svenska forskare gör framsteg med ny perovskitsolceller

Svenska forskare gör framsteg med ny perovskitsolceller

Perovskitsolceller har unika egenskaper som gör den till en framstående kandidat för utveckling miljövänliga solceller. De senaste 12 åren har utvecklingen gått från verkningsgrad på 3,8 % till 25 % de senaste 20 åren. Svenska forskare har gjort flera stora steg och presenterat nyligen spännande resultatet spännande resultat.

7 soliga fakta om solceller

7 soliga fakta om solceller

Här bjuder vi på några fakta om denna fossilfria och 100 % förnybara energikälla. 1. Solens energi är oändlig Solens energi är oändlig och ständigt förnybar. Solinstrålningen som når jorden under en timme kan täcka elbehovet som jordens befolkningen behöver under ett...

Rekordhöga elpriser – Minskad vindkraftsproduktion har lett till höga elpriset (2021-12-07)

Rekordhöga elpriser – Minskad vindkraftsproduktion har lett till höga elpriset (2021-12-07)

Att förstå hur elpriset sätts är inte helt lätt. Elpriset har varit rekordhögt de senaste dagarna och det har ökar med med 2800 procent jämför med förra året. Det höga priset beror på en minskad vindkraftsproduktion och att det blev ovanligt kallt för årstiden vilket medförde en ökad efterfråga och minskat utbud.

Elpriset har ökat exceptionell och nådde i måndags (21-12-06) ett nytt rekord och blev 6,49 kr per kilowatt timme för kunder i elområde 4. Den tidgare rekordnoteringen var 4,34 kr.

Dax Att Skaffa Solceller? Här Är Prisexempel På Olika Lösningar

Dax Att Skaffa Solceller? Här Är Prisexempel På Olika Lösningar

När du bestämt dig för att skaffa solceller till din villa bör du fundera över priset. Priserna varierar beroende på vilka solceller du väljer, och självklart en rad andra faktorer också. Du bör alltid jämföra priser. På så vis kan du få en översikt över både pris och kvalitet. Nedan ser du prisexempel på olika lösningar.

Kostnaden för att installera solpaneler i Sverige. Är det då lönsamt att investera i solpaneler?

Kostnaden för att installera solpaneler i Sverige. Är det då lönsamt att investera i solpaneler?

Spara pengar med solpaneler, samtidigt som du bidrar till ett mer förnybart samhälle. Priset på ett solcellspaket (för ett system på 5 kW) till din villa brukar ligga på runt 90 000 kr. Är det då lönsamt att investera i solpaneler? Ja, i de absolut flesta fall är det lönsamt. Och det är något som fler och fler svenskar tar till vara på, speciellt nu när priserna på solceller sjunkit med över 80 % sedan 2010.

5 nackdelar med solenergi

5 nackdelar med solenergi

Vi jobbar med att driva omställningen till ett hållbart liv så är vi väldigt positiva när det kommer till förnybar energi. Trots det finns det vissa trösklar som kan anses vara nackdelar med solceller. Här kan du läsa om 5 nackdelar med solceller.

5 fördelar med solenergi

5 fördelar med solenergi

Solenergi är en evig energikälla med minimal påverkan på miljön. Som med allt annat har solenergi sina goda och mindre goda sidor. Solenergi är en av de bästa energikällorna vi har på vår jord. Här listar vi 5 fördelar med solenergi, och kan vara användbara om du planerar vara lite miljövänligare och funderar på att investera i solenergi. 

Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Bentley motors har meddelat denna vecka att de kommer att ta ett mer hållbart tillvägagångssätt för tillverkning. Lyxbilsföretaget firar sitt hundraårsjubileum genom att se till att 100 % av elen som används i dess fabrikshuvudkontor i Crewe är godkänd för solenergi eller grön energi.

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Att välja solceller är precis som att välja bil. Att snåla in på kvalitet kommer att kosta mycket i slutändn. Det som skiljer lågpris solceller från kvalitet solceller är hela produktionskedjan; kvalitet på solcellerna, kvalitén på installationsmaterial samt installationsarbetet.

Flytande solcellerspark sparar mark

Flytande solcellerspark sparar mark

Att bygga flytande solcellsparker (t ex i Nederländerna) är ett bra exempel om man har ont om mark men vill utvinna solenergi. Det är svårt att hitta markytor att bygga solcellsparker på i Nederländerna. I Nederländerna har man löst detta genom att i stället bygga flytande solkraftparker i dammar och bassänger som bildas vid utvinning av sand och grus. En fördel med flytande solcellsparker är att vattnet naturligt kyler ned solpanelerna, vilket gör dem mer effektiva jämfört med landbaserade solpaneler.

Sparbanken Skånes Solcellspark – bidrar till att minska elbristen i Skåne

Sparbanken Skånes Solcellspark – bidrar till att minska elbristen i Skåne

Sparbanken Skånes Solcellsparken störst i Sverige igen. Parken upptar med nuvarande kapacitet 12 hektar mark. Utbyggnaden innebär installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar. Utvecklingen av paneler har gått framåt och nu i etapp två placeras de tätare än tidigare. De nya panelerna kan också fånga solljus underifrån som reflekteras från marken.

Producera egen el med en solcellsanläggning

Producera egen el med en solcellsanläggning

Allt fler stora företag satsar på att bli självförsörjande på fossilfritt solenergi. Med egen solcellsanläggning minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en klimatsmart elproduktion. Säljer du ditt överskott av solel kan solcellsanläggningen bli en lönsam investering.

Så säljer du ditt överskott av solel

Så säljer du ditt överskott av solel

Mellan april och augusti (alltså, under den ljusa svenska vår och sommaren) är produktionen av solel som högst samtidigt som du antagligen använder mindre el än under resten av året. Överskottet av solel från solpanelerna kan du sälja till ditt elbolag och få avdrag på din elräkning eller lagra i batterier. För att få så mycket betalt som möjligt för den solel du producerar lönar det sig att välja ett elbolag som betalar lite extra.

Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Solenergi blir en allt viktigare del i vårt energisystem. De senaste årens teknikutveckling för solpaneler har inneburit sjunkande priser och lägre koldioxidutsläpp för produktionen. I en rapport från Vattenfall visar att 60 % av svenskarna kan tänka sig att investera i solceller det närmaste året för att minska klimatpåverkan.