Därför Är Solceller Bra För Miljön

Vad är förnybara energikällor?

Solceller: Solpaneler från Longi och Huawei

Longi Solar revolutionerar solenergi med högeffektiva bifaciala solmoduler och innovativ teknologi. Dessutom överträffar förväntningarna med imponerande effektivitet och prestanda

Vad är förnybara energikällor?

Satelliter blir framtidens energilösning

Rymdbaserade solpaneler kan vara framtidens lösning på Europas energiproblem. ESA:s projekt Solaris undersöker möjligheten att placera satelliter med solpaneler i geostationär bana för att generera solenergi och skicka den till jorden via mikrovågor.

Vad är förnybara energikällor?

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål

Genom installationen av nya solceller uppnår Örebro universitet ett överskott av energi, vilket främjar hållbarhet och minskar deras beroende av externa energikällor. Med totalt sju anläggningar producerar de 1,1 miljoner kWh förnybar solel per år.

Vad är förnybara energikällor?

Bakslag i Norge för Easees laddboxar

Konsumenterna står nu inför en situation där de måste vara medvetna om de brister som har identifierats i Easees laddboxar. Elsäkerhetsverket beslutet att stoppa försäljningen av Easees laddboxar,

Vad är förnybara energikällor?

Svea Solar i blåsväder

Felaktigt installerade solceller som resulterar i elchock i duschen är en allvarlig incident som inte får förbises. Svea Solar, ett välkänt solcellsbolag, befinner sig i blåsväder efter att ha drabbats av upprepade olyckor och säkerhetsbrister.

Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Så mycket är skattereduktionen för grön teknik

Om du ska installera solceller kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 2021-01-01. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför solcellsinstallationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Smartmeter – Följ din elförsäljning och elförbrukning i realtid

Smartmeter – Följ din elförsäljning och elförbrukning i realtid

Med en smartmeter (smart elmätare) kan du följa din elförbrukning per timme. För dig som har egen elproduktion, till exempel solceller på taket, kan smartmeter även visa överskottet av din produktion som skickas ut på elnätet. Smartmeter håller du koll på hur mycket solel du förbrukar och säljer.

3 myter om solceller

3 myter om solceller

Myterna om solceller är många – och de stämmer inte! Att skaffa solceller till huset eller fritidshuset är ett bra sätt att göra en insats för både miljö och plånbok. Det går till och med att bli självförsörjande på solel. 

Därför är solceller bra för miljön?

Därför är solceller bra för miljön?

All energiproduktion ger upphov till någon form av miljöpåverkan. Sett till solcellers livscykel uppstår den största miljöpåverkan vid själva tillverkningen. När solcellerna producerar el bidrar de istället till flera miljöfördelar.

Energimyndigheten test av växelriktare

Energimyndigheten test av växelriktare

Växelriktare är en central enhet, och är solcellssystemets hjärta. Växelriktarna generellt är effektiva och producerar el av bra kvalitet. Verkningsgraden är mellan 93 och 95 % och sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under 10 %.

Bästa tillverkare av växelriktare

Bästa tillverkare av växelriktare

För att hjälpa dig att bekanta dig med den svenska växelriktarmarknaden, är följande en lista över de mest populära och bästa tillverkarna av växelriktare i Sverige: Solaredge Technologies, SMA, Fronius, SolaX Power och ABB.

City of Sydney drivs nu på 100 % förnybar energi

City of Sydney drivs nu på 100 % förnybar energi

Från och med idag drivs centrala Sydney, Australien nu helt av förnybar energi. Genom att använda lokalt anskaffad ren energi från vind- och solkraftsparker i New South Wales kommer regionen nu att se CO2-utsläppen minska med cirka 20 000 ton varje år. Flytten kommer att spara uppskattningsvis €308 000 per år under det kommande decenniet.

Dubbelsidiga solpaneler har kommit och de är 35 % effektivare

Dubbelsidiga solpaneler har kommit och de är 35 % effektivare

De flesta solpaneler som installeras runt om i världen är fixerade i ett läge, utan möjlighet att anpassa sig till var solen står på himlen. Dubbelsidiga solpaneler som samlar ljus på båda sidor och rör sig för att följa solens position producerar över en tredjedel mer energi än standardsystem.

Space-Based Solar Power: den framtida energikällan?

Space-Based Solar Power: den framtida energikällan?

Vad är Space-Based Solar Power? Space-Based Solar Power (SBSP) innebär att solens energi samlas in i rymden och sedan trådlöst överförs till jorden. Det finns flera fördelar med solenergi. Även om det är dyrt, är det en stor källa till ren energi som har kapacitet att ge mer energi än vad världen förbrukar eller förutspås förbruka i framtiden.

Inmatningsabonnemang är ett nätavtal med energibolag

Inmatningsabonnemang är ett nätavtal med energibolag

Proceduren för att sälja solel tillbaka till elnätet är automatisk. Du behöver kontakta ditt elnätsföretag och meddelar att du är en producent av förnybar el. Då får du ett så kallat inmatningsabonnemang. Abonnemanget innebär att du kan sälja förnybar el tillbaka till elnätet när du producerar överskottsel.

Vad är elcertifikat?

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för elproducenter av fossilfri el (t ex solceller och vindkraft). För varje producerad megawattimme (MWh) el kan producenten få ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av efterfrågan och tillgång.

Berlin visar vägen för klimatomställning

Berlin visar vägen för klimatomställning

I Berlin har det blivit obligatoriskt att installera solpaneler på taken på nya byggnader. Det bästa sättet att nå klimatmålen är genom lagstiftning. Sagt och gjort. Nu har man klubbat igenom ett lagförslag i den tyska huvudstaden och gjort det obligatoriskt att installera solpaneler på taken.

Elanvändningen i Stockholm

Elanvändningen i Stockholm

Den senaste statistiken från Energimyndigheten visar att villor i Stockholms förbrukar 15 000 kWh per år medan villor i Kronobergs har halva den här elanvändningen. Statistiken visar att villor i kronoborg använder lägst energi medan villor i Stockholm använder mest energi i Landet.

Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

Energipolitiken – Konflikten om energifrågorna i riksdagen

Konflikten om energifrågorna i riksdagen börjar när man tar upp frågan om kärnkraften och där går även skiljelinjen mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna menar att den förnybara elproduktionen kostar 0,3 kr /kWh jämför elen som produceras från de nya finska kärnreaktorerna producerar el som kostar lite mer än 1,1 kr/ kWh.

Monokristalline solceller – Bästa solceller

Monokristalline solceller – Bästa solceller

Det finns flera typer av solcellsmoduler tillgängliga på marknaden som passar för olika projekt. Monokristallina och polykristallina solceller står för 95% av den svenska marknaden. Dessa två typer har visserligen en hel del gemensamt och samtidigt flera väsentliga skillnader som man behöver studerar innan man fattar ett köpbeslut.

5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

5 faktorer som kan påverkar en solcellslösning

Här är 5 viktig faktor att tänka på när man planerar att skaffa en solcellslösning: 1️⃣ Solinstrålning, 2️⃣ Skugga, 3️⃣ Energibehov, 4️⃣ Premium komponenter, 5️⃣ Årligt underhåll

Skatter och mikroproducenter

Skatter och mikroproducenter

Det har visat sig att en stor del av mikropriducernterna har svårt att orientera sig bland inkomstskattelagen och andra regler om solenergi. Många läsare anser att det här området är som en ogenomtränglig djungel av lagar och regler som kontinuerligt förändras och uppdateras. Dessutom väcker det här är ämnet flera reaktioner.

Svenska forskare gör framsteg med ny perovskitsolceller

Svenska forskare gör framsteg med ny perovskitsolceller

Perovskitsolceller har unika egenskaper som gör den till en framstående kandidat för utveckling miljövänliga solceller. De senaste 12 åren har utvecklingen gått från verkningsgrad på 3,8 % till 25 % de senaste 20 åren. Svenska forskare har gjort flera stora steg och presenterat nyligen spännande resultatet spännande resultat.

7 soliga fakta om solceller

7 soliga fakta om solceller

Här bjuder vi på några fakta om denna fossilfria och 100 % förnybara energikälla. 1. Solens energi är oändlig Solens energi är oändlig och ständigt förnybar. Solinstrålningen som når jorden under en timme kan täcka elbehovet som jordens befolkningen behöver under ett...

Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Kinas första solkraftverk på 100 MW slogs på

Bentley motors har meddelat denna vecka att de kommer att ta ett mer hållbart tillvägagångssätt för tillverkning. Lyxbilsföretaget firar sitt hundraårsjubileum genom att se till att 100 % av elen som används i dess fabrikshuvudkontor i Crewe är godkänd för solenergi eller grön energi.

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Vad är viktigast att tänka på när man investerar i solpaneler?

Att välja solceller är precis som att välja bil. Att snåla in på kvalitet kommer att kosta mycket i slutändn. Det som skiljer lågpris solceller från kvalitet solceller är hela produktionskedjan; kvalitet på solcellerna, kvalitén på installationsmaterial samt installationsarbetet.

Flytande solcellerspark sparar mark

Flytande solcellerspark sparar mark

Att bygga flytande solcellsparker (t ex i Nederländerna) är ett bra exempel om man har ont om mark men vill utvinna solenergi. Det är svårt att hitta markytor att bygga solcellsparker på i Nederländerna. I Nederländerna har man löst detta genom att i stället bygga flytande solkraftparker i dammar och bassänger som bildas vid utvinning av sand och grus. En fördel med flytande solcellsparker är att vattnet naturligt kyler ned solpanelerna, vilket gör dem mer effektiva jämfört med landbaserade solpaneler.

Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Investera i solceller och minska din klimatpåverkan

Solenergi blir en allt viktigare del i vårt energisystem. De senaste årens teknikutveckling för solpaneler har inneburit sjunkande priser och lägre koldioxidutsläpp för produktionen. I en rapport från Vattenfall visar att 60 % av svenskarna kan tänka sig att investera i solceller det närmaste året för att minska klimatpåverkan.