Solcellsbatterier: Överblick över kostnader för batterier till solceller

 Artikelöversikt

Hur fungerar solcellsbatterier?
Finns det fördelar batterilagring?
Vad kostar solcellsbatterier till 5 kW, 10 kW, 15 kW och 20 kW solanläggningar?
Vilka är det bästa tillverkarna av solcellsbatterier?
Vilka solcellsbatterier är bäst i test?
Hur underhåller man bäst solcellsbatterier?

 

Solcellsbatterier ökar möjligheten att använda solenergi mer effektivt genom att lagra överskottsel som genereras av solcellsanläggningen under dagen. Denna lagrade energi kan sedan användas på kvällen när solen har gått ned.  Energilagring och batterilagring  kan underlätta och  matchar produktionen med konsumtionen och ökar  egenanvändning av solenergi. 

Solcellsbatterier fungerar likt vanliga uppladdningsbara batterier, men är större och kraftfullare. De lagrar överskottsel för senare användning när solcellerna inte producerar. Solenergi lagras som likström och måste omvandlas till växelström för att vara användbar i hemmet. Många solcellsbatterier har inbyggda växelriktare för denna konvertering. Batterierna kan vara blybaserade eller litiumbatterier och är en viktig komponent för att maximera solenergins effektivitet och användbarhet.

 

Solceller med batterier: Vad finns det för fördelar med solcellsbatterier?

Solcellsbatterier och batterilagring har flera fördelar som kan göra dem till en attraktiv investering i solenergi. Här är några av de viktigaste fördelarna med solcellsbatterier:

 • Solcellsbatterier ökad egenanvändning
  Solcellsbatterier möjliggör lagring av överskottsel som genereras under soliga dagar för användning under nätter eller när solen inte skiner. Detta ökar din egenanvändning av den producerade solenergin och minskar behovet av att köpa el från nätet.
 • Solcellserbatterier minskar energioberoendet
  Genom att lagra solenergi i batterier blir du mindre beroende av elnätet. Det ger dig en ökad självförsörjning och minskar din sårbarhet för strömavbrott eller prissvängningar på elmarknaden.
 • Solcellsbatterier ökar nätavlastning
  Solcellsbatterier kan hjälpa till att jämna ut din energikonsumtion över dagen. Du kan ladda batterierna när elpriserna är låga och sedan använda lagrad energi när elpriserna är högre eller när nätet är belastat.
 • Solcellsbatterier ökar flexibilitet
  Med solcellsbatterier kan du använda din lagrade solenergi när du behöver den mest. Det är särskilt användbart om du har varierande energikonsumtion eller om du vill använda energi under perioder med hög efterfrågan.
 • Solcellsbatterier ger miljöfördelar
  Genom att lagra och använda egenproducerad solenergi minskar du din koldioxidavtryck och bidrar till att minska ditt ekologiska fotavtryck.
 • Solcellsbatterier förbättrar nödströmsförsörjning
  Solcellsbatterier kan fungera som nödströmsförsörjning under strömavbrott, vilket kan vara särskilt viktigt vid viktiga verksamheter eller i områden med ostadigt elnät.
 • Solcellserbatterier utvecklas
  Solcellsbatteriteknologin utvecklas ständigt, vilket leder till förbättrad effektivitet, längre livslängd och minskade kostnader över tid.

 

Vilka är de mest kända tillverkarna av solcellsbatterier?

TillverkareBeskrivningPrisvariation
Tesla PowerwallPopulär solcellsbatterilösning från Tesla.Beroende på region och efterfrågan.
LG Chem RESULG Chem’s RESU-sortiment av ledande solcellsbatterier.Varierar beroende på modell och kapacitet.
SonnenHemmabatterilösningar från Sonnen, populära i vissa regioner.Priserna kan variera beroende på produkt och marknad.
EnphaseEnphase Energy erbjuder mikroinverterbaserade solcellssystem med batterilagring.Kostnaderna varierar beroende på systemets storlek och konfiguration.
BYDGlobal aktör inom batteriteknik som erbjuder solcellsbatterier med olika kapaciteter.Priser kan variera beroende på region.
Pika EnergyTillverkare av batterilösningar för energilagring och elbilsladdning.Priser kan variera beroende på produkt och specifikationer.

 

 

Pris på solcellsbatterier: Vad kostar i solcellsbatterier?

Priset på  solcellsbatteri varierar beroende på flera faktorer såsom  batteriets kapacitet, kvalitet, teknik, tillverkare, installation och eventuella inkluderade tjänster.  

 

 •  Batterikapacitet: Storleken på batteriet, mätt i kilowatt-timmar (kWh), påverkar priset. Ju större kapacitet desto högre initial kostnad. Större kapacitet kan dock ge ökad flexibilitet och lagra mer överskottsel. 
 • Batteriteknik: Olika batteritekniker har olika priser. Lithium-jon-batterier, särskilt de med nya och förbättrade tekniker, är vanligtvis dyrare men kan erbjuda bättre prestanda och längre livslängd.
 • Installation: Kostnaderna för installation, inklusive arbetskraft, material och nödvändiga anslutningar till ditt elsystem, kan variera beroende på var du befinner dig och hur komplicerad installationen är.
 • Solceller: Om du inkluderar solceller (solpaneler) som en del av systemet, kommer kostnaden för dessa att läggas till. Solcellspriserna har minskat över tid, men de kommer fortfarande att påverka totalkostnaden.
 • Elektriska komponenter och utrustning: Det kan finnas ytterligare kostnader för omvandlare, kontroller, kablar och andra komponenter som behövs för att ansluta solcellsbatterisystemet till ditt befintliga elsystem.
 • Garantier och service: Vissa batteritillverkare erbjuder längre garantier och serviceavtal, som kan påverka priset. Det kan vara värt att investera i en pålitlig produkt med en stark garanti för att säkerställa systemets långsiktiga prestanda.
 • Lokala faktorer: Skatterabatter, bidrag och andra incitament som erbjuds av myndigheter eller elbolag kan minska den faktiska kostnaden avsevärt. Var noga med att undersöka lokala program som kan göra solcellsbatterier mer ekonomiskt attraktiva.

 

Priser på  (5 kWh, 10 kWh, 15 kWh och 20 kWh): Vad kostar solcellsbatteri?

Priset på solcellsbatterier, batterilagring,  skiljer sig en hel del. Detta beror först och främst på vilken batterityp  som frågan gäller. Normalt kan man säga att ju större solcellsbatteri desto högre blir priset.

 • 5 kWh solcellsbatteri: kostar  20 000 kr
 • 10 kWh solcellsbatteri: kostar 32 000 kr
 • 15 kWh solcellsbatteri: kostar 42 000 kr

Dessa priser kan skilja sig någon procent. Därtill alla dessa prisexempel är inklusive grönt avdrag. 

 

Pris på solbatterier: Batteri till en solcellsanläggning med en effekt på 20 kW

Priset på en solcellsanlägning med en effekt på 20 kW behöver en en stark batteri som kostar ca 120 000kr före grönt avdrag . Detta gör det möjligt för hem och företag att upprätthålla en jämn och pålitlig strömförsörjning även när solen inte skiner. Dessutom kan systemet bidra till att jämna ut belastningen på det allmänna elnätet genom att avge lagrad energi under tider med hög efterfrågan, vilket kan hjälpa till att minska belastningspikar och därmed förbättra nätets stabilitet.

Pris på solceller med batterier:  Gäller skattelättnader även solcellsbatterier ?

Priser på batterier till solceller och även laddare  till elbilar kan reduceras med 50 procent.

 

Hur underhåller man solcellsbatterier?

Att utföra regelbundet underhåll av solcellsbatterier är viktigt för att säkerställa deras långsiktiga prestanda och livslängd. Här är några steg du kan vidta för att underhålla dina solcellsbatterier:

 • Rengöring: Håll solpanelerna rena från smuts, löv och andra föremål som kan blockera solstrålningen. Enklast är att använda en mjuk borste eller en skonsam vattenslang för att ta bort skräp.
 • Kontroll av batteristatus: Övervaka regelbundet batteriets laddningsnivå och prestanda. De flesta solcellsbatterisystem har en inbyggd övervakningsfunktion som gör det möjligt att hålla koll på batteriets hälsa och kapacitet.
 • Kontroll av kabelanslutningar: Se till att alla kabelanslutningar är ordentligt anslutna och inte lösa. Korroderade eller lösa kontakter kan påverka systemets prestanda.
 • Batteriskötsel: Om ditt system använder litium-jon-batterier, följ tillverkarens rekommendationer för batteriskötsel, inklusive optimala laddningsnivåer och temperaturer.
 • Skydd mot väderförhållanden: Se till att dina solcellsbatterier är ordentligt skyddade mot extrema väderförhållanden, som kraftiga regn, snö och is. Om du bor i områden med kraftiga väderförhållanden, överväg att investera i skyddsåtgärder.
 • Uppdateringar och mjukvara: Vissa system kan kräva programvaruuppdateringar för att säkerställa optimal prestanda och kompatibilitet med eventuella övervakningsenheter.
 • Professionell service: Om du märker några ovanliga problem eller minskad prestanda, överväg att anlita professionell  komplexa problem och hålla ditt system i toppskick.
 • Batteribyte: Batterier har en begränsad livslängd. Om batterierna börjar förlora kapacitet och inte kan lagra tillräcklig energi, kan det vara dags att byta dem. Se till att du känner till garantier och rekommenderade livslängder för dina batterier.

 

Solcellsbatteri: Välj rätt solcellsbatteri till en effekt på 5 kW

Valet av batteristorlek för ett solcellspaket, särskilt när det gäller lagring av överskottsel, beror på flera faktorer, inklusive hur mycket överskottsel du förväntar dig att producera, hur mycket du vill lagra och hur länge du behöver lagrad energi under solfattiga perioder eller på nätterna. Ett 5 kW solcellspaket genererar en viss mängd elektricitet, men dess överskottselproduktion kan variera beroende på faktorer som solintensitet, solens vinkel och eventuell skuggning.

Ett batteri som kan lagra kWh skulle vara ett lämpligt val till en solcellsanläggning med en effekt på 5 kW.

 

Batteripaket till solceller: Vad är priset på en solcellsbatteri?

Solcellsbatterier har blivit en viktig komponent för att lagra överskott av solenergi och säkerställa en konstant elförsörjning. Priset på solcellsbatterier kan variera beroende på olika faktorer. I denna artikel kommer vi att utforska de olika aspekterna som påverkar priset på solcellsbatterier och ge en översikt över kostnaderna.

 1. Typ av Solcellsbatteri
  Det finns olika typer av solcellsbatterier tillgängliga på marknaden, inklusive bly-syra-batterier, litiumjonbatterier och natrium-svavelbatterier. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar, och priset kan variera beroende på vilken typ av batteri du väljer.
 2. Solcellsbatteriets Kapacitet och Lagringsmängd
  Storleken på batteriets kapacitet och dess lagringsförmåga spelar en avgörande roll i prissättningen. Batterier med större kapacitet och lagringsmängd tenderar att vara dyrare än de med mindre kapacitet.
 3. Solcellsbatteriets Märke och Kvalitet
  Kvaliteten och ryktet hos tillverkaren kan påverka priset på solcellsbatterier. Välrenommerade märken som erbjuder högkvalitativa och pålitliga produkter kan ha högre priser jämfört med mindre kända märken.
 4. Solcellsbatteriets Uppbyggnad och Funktioner
  Vissa solcellsbatterier har avancerade teknologiska funktioner, såsom smart energihantering, fjärrövervakning och anslutningsmöjligheter till smarta hemsystem. Dessa funktioner kan påverka priset på batteriet.
 5. Installation och Anslutning
  Priset på solcellsbatterier inkluderar ofta inte bara själva batteriet utan också installationskostnader och anslutningskostnader till solpaneler och elsystemet. Dessa kostnader kan variera beroende på plats och specifika krav.
 6. Solsolcellsbatteriets Livslängd och Garanti
  Solcellsbatteriers livslängd och garantiperiod kan variera. Batterier med längre livslängd och omfattande garantier kan vara dyrare, men de kan också erbjuda en bättre långsiktig investering.

 

Batteri till solceller: Hur laddas solcellsbatterier? 

För att ladda ett solcellsbatteri behövs en solpanel som genererar elektricitet från solenergi och det behövs en även annan kringutrustning.

Placera solpanelen i solljus
Se till att placera solpanelen på en plats där den får så mycket solljus som möjligt under dagen. Ju mer sol den får, desto snabbare och effektivare blir laddningen.

Kontrollera anslutningar

Se till att alla kablar och anslutningar mellan solpanelen, laddningsregulatorn (om du har en) och batteriet är ordentligt anslutna och säkra.

Använd en laddningsregulator (om nödvändigt):
En laddningsregulator används för att reglera laddningsprocessen och förhindra överladdning eller överurladdning av batteriet. Om din solcellsanläggning är avancerad nog att inkludera en laddningsregulator, se till att den är korrekt inställd.

 

Kontrollera batteriets spänning och kapacitet
Innan du ansluter solpanelen, kontrollera batteriets specifikationer för att försäkra dig om att den är kompatibel med solpanelen.

 

Anslut solpanelen till batteriet
Anslut solpanelens kablar till batteriets laddningsanslutningar.

Bevaka laddningsprocessen
Under dagen kan du övervaka laddningsprocessen genom att kontrollera batteriets spänning och strömstyrka. Om du har en laddningsregulator kommer den vanligtvis att indikera laddningsstatus.

Försäkra dig om att batteriet inte överladdas
Det är viktigt att inte överladda batteriet, eftersom det kan skada det. Om du inte har en laddningsregulator med inbyggd överladdningsskydd, måste du vara uppmärksam och koppla bort solpanelen när batteriet är fulladdat.

Håll området runt solpanelen rent
Se till att det inte finns några skuggor eller hinder som kan blockera solpanelen från att ta emot solljus.

Följ tillverkarens anvisningar
Det är alltid bra att följa tillverkarens rekommendationer och instruktioner för din specifika solpanel och batteri.

 

Solceller med batterier :  Hur förlängs livslängden på solcellsbatterier?

Livslängden för solcellsbatterier varierar beroende på flera faktorer såsom typ av batteri, användningsmönster och underhåll.  Här är några tips på hur man kan förlänga livslängden. Olika batterityper har olika livslängder.

Bly-syra-batterier (blybatterier)
Vanliga i äldre solcellsanläggningar. Dessa har en livslängd på ungefär 5 år beroende på underhåll och användning.

Litium-jon-batterier
Dessa är mer moderna och används allt oftare i solcellsanläggningar. Litium-jon-batterier har generellt sett en längre livslängd än blybatterier och kan vara funktionsdugliga i 10-20 år eller mer.

Litium-järn-fosfat (LiFePO4)-batterier
Dessa är en specifik typ av litiumbatteri med en ännu längre livslängd. De kan vara funktionsdugliga i 15-20 år eller mer.

Natrium-svavel-batterier
Dessa är avancerade batterier som används i storskaliga solcellsanläggningar. De har potentialen att vara funktionsdugliga i över 20 år.

Det är viktigt att notera att livslängden kan påverkas av olika faktorer:

Användningsmönster
Batteriets livslängd kan påverkas av hur ofta det laddas och urladdas samt av djupet av urladdning (hur mycket av kapaciteten som används vid varje cykel).

Temperatur
Extrema temperaturer, både höga och låga, kan påverka batteriets prestanda och livslängd.

Underhåll och skötsel
Regelbundet underhåll och korrekt användning kan förlänga batteriets livslängd. Detta kan inkludera att undvika överladdning och överurladdning samt att hålla batteriet rent och fritt från skador.

 

Solcellsbatteri test:  Vilka solcellsbatterier är bäst?

Sony- och Pylontech-batteripaketen visade bäst kapacitetsbevaring – det vill säga att deras påstådda kapacitet inte minskade ovanligt mycket över tiden.   Sony, Samsung, Tesla Powerwall och Powerwall 2, BYD och Pylontech hade generellt sett god pålitlighet. Samsung och BYD hade konsekvent hög effektivitet. Detta är en beskriver hur mycket av den energin som matas in i batteriet faktiskt lagras och kan utvinnas för användning igen

 

Solcellsbatteri: BYD-batteri Premium HVS 5.1

BYD-batteri Premium HVS 5.1 har en lagringskapacitet på upp till 5,12 kWh (kilowattimmar). Detta betyder att batteriet kan lagra 5,12 kWh elektrisk energi som kan användas vid behov.

 

Fem fakta om BYD-batteri Premium HVS 5.1:

 1. Kapacitet och Lagring: BYD-batteriet Premium HVS 5.1 har en imponerande lagringskapacitet. Det är utformat för att lagra en betydande mängd solenergi som kan användas när behovet uppstår.
 2. Effektivitet: Det här batteriet är känt för sin höga effektivitet när det gäller att lagra och leverera energi. Det är konstruerat för att minimera förluster och optimera användningen av den lagrade energin.
 3. Hållbarhet och Livslängd: BYD-batteriet Premium HVS 5.1 är konstruerat med fokus på hållbarhet och lång livslängd. Det är byggt med högkvalitativa material och konstruktion för att säkerställa pålitlig prestanda under många år.
 4. Säkerhetsfunktioner: Det är utrustat med flera säkerhetsfunktioner för att skydda både användare och systemet självt. Detta inkluderar överströmsskydd, kortslutningsskydd och temperaturövervakning.
 5. Integrerad Smart Teknologi: BYD-batteriet Premium HVS 5.1 kan integreras med smarta energihanteringssystem och övervaka energiflödet. Detta möjliggör en mer effektiv användning och fördelning av den lagrade solenergin.

 

Solcellsbatterier från BYD
Här är en lista över de olika solcellsbatterierna som finns på marknaden.

 1. BYD Premium HVS 7.7
  • Lagringskapacitet: 7,68 kWh
  • Kännetecken: Med en lagringskapacitet på 7,68 kWh är BYD Premium HVS 7.7 en pålitlig lösning för hushålls- och mindre kommersiella användningsområden. Det erbjuder en balans mellan prestanda och kostnadseffektivitet och är en del av BYD:s pålitliga Premium-serie.
 2. BYD Premium HVS 10.2
  • Lagringskapacitet: 10,24 kWh
  • Kännetecken: Med en lagringskapacitet på 10,24 kWh erbjuder BYD Premium HVS 10.2 en ökad kapacitet jämfört med föregående modell. Den är lämplig för hushållsbruk samt mindre kommersiella och industriella applikationer. Som en del av BYD:s pålitliga Premium-serie levererar den pålitlig prestanda och energilagring.
 3. BYD Premium HVS 12.8
  • Lagringskapacitet: 12,8 kWh
  • Kännetecken: Detta batteri har en betydande lagringskapacitet som gör det lämpligt för både hushålls- och kommersiella applikationer. Det är utformat för att erbjuda pålitlig prestanda och är en del av BYD:s pålitliga Premium-serie.
 4. BYD Premium HVM 8.3
  • Lagringskapacitet: 8,3 kWh
  • Kännetecken: Med en lagringskapacitet på 8,3 kWh är detta batteri kompakt och lämpligt för mindre skalor eller där utrymmet är begränsat. Det är en del av BYD:s pålitliga Premium-serie och erbjuder tillförlitlig energilagring.
 5. BYD Premium HVM 11.0
  • Lagringskapacitet: 11,0 kWh
  • Kännetecken: Detta batteri kombinerar en måttlig lagringskapacitet med pålitlig prestanda. Det passar bra för hushållsbruk och mindre kommersiella applikationer där en medelstor lagringskapacitet är önskvärd.
 6. BYD Premium HVM 13.8
  • Lagringskapacitet: 13,8 kWh
  • Kännetecken: Med en hög lagringskapacitet på 13,8 kWh är detta batteri lämpligt för situationer där behovet av energilagring är större. Det är en del av BYD:s pålitliga Premium-serie och erbjuder pålitlig prestanda.
 7. BYD Premium HVM 16.6
  • Lagringskapacitet: 16,6 kWh
  • Kännetecken: Detta batteri erbjuder en betydande lagringskapacitet på 16,6 kWh, vilket gör det lämpligt för större hushållsbehov eller kommersiella applikationer. Det är en del av BYD:s pålitliga Premium-serie.
 8. BYD batterilåda Premium HVM 19.3
  • Lagringskapacitet: 19,3 kWh
  • Kännetecken: Med en hög lagringskapacitet på 19,3 kWh är detta batteri särskilt lämpligt för kommersiella och industriella användningsområden där behovet av stor energilagring är avgörande.
 9. BYD batterilåda Premium HVM 22.1
  • Lagringskapacitet: 22,1 kWh
  • Kännetecken: Detta batteri har en imponerande lagringskapacitet på 22,1 kWh, vilket gör det till en kraftfull lösning för stora kommersiella och industriella applikationer där en hög grad av energilagring är nödvändig.

 

 
 

 

 

 

 

LÄS OCKSÅ: Hur mycket el producerar solceller?

Relatede artiklar

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Varför är växelriktare viktiga för solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solceller: Varför behövs optimerare?

Solcells optimerare är som solcellernas personliga tränare, de ser till att varje solcell i ditt system arbetar på toppnivå, oberoende av skuggor eller andra prestandahinder. Dessa smarta enheter maximerar effektiviteten och produktionen av din solcellsanläggning, vilket kan öka din energibesparing och investeringsavkastning.

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2) och kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

5kW, 10 kW och 20kW: Vad kostar solceller per kW?

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Fakta om solceller och solenergin

Fakta om solceller och solenergin

Solenergi är den renaste och mest tillgängliga energikällan vi har idag. Genom att investera i solceller, solfångare eller i solcellsparker kan vi dra nytta av solens kraft och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.