Solcellspaket Husvagn

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbilen / Husvagnen

Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och ger dig användbara tips för en smidig installation.

Användningen av solpaneler och solceller är inte bara energieffektivt utan också smart och prisvärt, särskilt för dem som äger husvagnar och husbilar. Ge din färd ett grönt och självförsörjande perspektiv genom att dra nytta av solenergi!

Förberedelser Och säkerhet Innan Du Börjar Monteringen

Innan du börjar monteringen är det viktigt att förbereda och tänka på säkerheten. När du packar upp solcellspanelerna, mörklägg dem för att undvika spänning på utgående kablar. En enkel metod är att vända panelen upp och ner mot ett bord för att isolera riskerna.

Så Monterar Du Solceller På Husbilen

 1. Tänk Ut Solcellernas Placering På Taket
  Placeringen av solpanelerna på husbilens tak är en kritisk beslutspunkt. Det beror på den miljö du kommer att befinna dig i. Försök montera solpanelen nära kabelgenomföringen och överväg möjligheten att lägga till fler solceller i framtiden. Tänk noga igenom placeringen, speciellt om du väljer en limmad solcell, eftersom den kan vara svår att flytta i efterhand utan att skada takets lack.
 2. Limma På Och Fäst Solpanelerna
  Börja med att montera eventuella fästen på solcellen och placera den på den valda platsen. Säkerställ att solcellen passar och att fästena har en stabil yta mot taket. Rengör ytorna noggrant och använd lim för att säkra en stadig och långvarig montering. Tryck ner solcellen för att jämna ut limmet och anpassa sig till eventuella ojämnheter på taket.
 3. Dags För Kabeldragning Av Solceller
  Innan du borrar hålet för kabelgenomföringen är det klokt att undersöka fordonets insida för kabeldragning. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att dra kabeln till förbrukningsbatteriet. Dra kabeln genom kabelgenomföringen och taket. Limma kabelgenomföringen på samma sätt som solcellen och säkra den med tejp under torktiden.
 4. Montera Solcellsregulatorn
  Optimera kabellängderna till batteriet genom att välja en lämplig plats för solcellsregulatorn. Koppla in + och – från batteriet och montera en säkring nära batteriet. Om regulatorn har två batteriutgångar i en husbil, anslut en till bodelsbatteriet och den andra till startbatteriet.
 5. Koppla In Förbrukare Till Solcellerna
  Koppla förbrukarna i 12 V-systemet beroende på regulatorns funktioner. Om möjligt, anslut vissa funktioner direkt till regulatorn för övervakning och strömkontroll. Annars, om regulatorn är enklare eller om förbrukarna är större, koppla dem direkt till batteriet.

 Att Tänka På Vid Montering

 • Ett solcellssystem till husvagnen kräver solcellspanel, solcellsregulatorn och bilbatteri.
 • Elen som solcellerna producerar används inte direkt utan istället laddar ett batteri. På så vis laddar solcellerna batteriet under soltimmarna, så att elen kan användas även när solen är nere.

 

Hur Fungerar Solceller På Husvagnar och Husbilar?

Solcellssystemen för husvagnar och husbilar har några karakteristiska egenskaper som skiljer dem från de större systemen som används för hem. Här är några grundläggande aspekter att överväga:

 1. Likström och Solcellspaketets Konfiguration
  Solcellspaketet på fritidsfordon producerar likström (DC), och i motsats till system för hemmet, omvandlas den oftast inte till växelström (AC) med hjälp av en växelriktare. Dessa system använder färre solpaneler med lägre toppeffekt.
 2. Solcellsregulator
  Solcellspaket för husvagnar och husbilar kräver en solcellsregulator för att anpassa spänningen från solpanelerna till batteriet. Regulatorn säkerställer också att batteriet inte överladdas.
 3. Spänning och Effekt
  Solpanelerna för fritidsfordon producerar elektricitet med en spänning närmare 12V, medan större solpaneler för hem brukar ligga runt 30–35V.

Krav på Oskuggat Läge men Produktion vid Diffust Ljus

Precis som solceller för hem kräver solpanelerna på husvagnar ett oskuggat läge för optimal elproduktion. Campare bör dock vara medvetna om att delvis skuggning, till exempel från utskjutande objekt som takluckor eller antenner, kan påverka produktionen negativt. Skuggning av enskilda celler i en panel kan hindra hela panelen från att producera el.

Det är viktigt att notera att solpanelerna fortsätter att producera elektricitet även vid molnigt väder eller indirekt solljus, även om effekten blir betydligt lägre. Solpanelerna kan fortfarande ladda batteriet, vilket är värdefullt under mindre optimala väderförhållanden.

 

Komponenter i Ett Solcellspaket För Husvagnar Och Husbilar

Ett komplett 12V solcellspaket för husbilar och husvagnar består av tre huvudkomponenter: solpanel, solcellsregulator och monteringsdetaljer. Till skillnad från solcellspaket för hem behövs ingen växelriktare i detta fall.

1. 12V Solpanel

 • Monokristallin solpanel med en effekt på 50–250W.
 • Mindre i storlek än konventionella hemmasolpaneler, men med liknande verkningsgrad.

2. Solcellsregulator

 • PWM- eller MPPT-regulator som transformeras spänningen från solpanelerna och anpassar den till det anslutna batteriet.
 • Säkerställer att batteriet inte överladdas.

3. Monteringsdetaljer

 • Korrekt dimensionerad solcellskabel med hänsyn till effekt.
 • Monteringsdetaljer såsom spoilerfästen, skruvar och lim för att säkert fästa solpanelen på taket.
 • Dosa för kabelgenomföring i taket för att förhindra fuktintrång.

Solcellspaket för husbilar och husvagnar levereras vanligtvis komplett med alla nödvändiga komponenter och tillbehör för en smidig installation på fordonets tak. Detta gör det enkelt för ägare att själva montera solcellssystemet och dra nytta av en ren och grön energikälla under sina resor och campingäventyr.

 

Hur Stort System Med Solceller Behöver Husvagnen?

Att välja rätt storlek på ditt solcellssystem handlar om att skräddarsy det efter dina specifika krav och förväntningar. Med rätt dimensionering kan du njuta av en bekväm och bekymmersfri upplevelse, oavsett om du seglar på öppet vatten, campar i en husvagn eller kopplar av i din husbil. Genom att följa dessa riktlinjer kan du optimera ditt elsystem och dra full nytta av solens kraft där du än väljer att utforska.

Så Mycket Elektronik Kan Solceller Driva

Att använda solceller som en kraftkälla för båtar, husvagnar eller husbilar under campingresor har blivit alltmer populärt för de som vill ha en oberoende och miljövänlig energiförsörjning. Med tillräckligt stora solcellspaneler och ett effektivt batterisystem kan du i princip producera all den elektricitet du behöver för att driva dina elektroniska enheter och apparater. Det ger inte bara en känsla av självständighet, utan det är också ett hållbart sätt att utforska avlägsna platser utan att oroa sig för strömbrist.

Dimensionera Ditt Solcellssystem

Valet av solcellssystem beror på din specifika användning och elbehov. Här är några riktlinjer för att dimensionera ditt solcellssystem beroende på storleken och typen av användning:

 • Litet System för Grundläggande El
  Ett mindre system är lämpligt för stödelektricitet och lättnad, vilket passar för mindre elanvändning. Enligt riktlinjerna kan du använda cirka 100 W solceller och ett batteri med en kapacitet på ca 95 Ah.
 • Mellanstort System för Utökad Elanvändning
  För dem som behöver producera en större del av den använda elen under campingresor rekommenderas ett mellanstort system. Det kan omfatta cirka 150-200 W solceller och åtminstone två batterier med en kapacitet på ca 95 Ah.
 • Större System för Egenproducerad El
  Om du siktar på att använda solceller för egenproducerad el i exempelvis en sommarstuga bör du satsa på ett större system. Det rekommenderas att ha minst 400 W solceller och 3-4 batterier med en kapacitet på ca 95 Ah för att möta de ökade elbehoven.

 

Växelriktare Och Husvagnens Elektriska System

Att använda en växelriktare i en husvagn är en smart och praktisk lösning för att få tillgång till 230 V-ström även när du är på resande fot. Genom att förstå dess funktion och begränsningar kan du optimera användningen och skapa en bekväm och flexibel miljö, oavsett var ditt äventyr tar dig. Att ansluta växelriktaren direkt till husvagnens batteri är ett pålitligt sätt att säkerställa en konstant och tillräcklig strömförsörjning för alla dina elektroniska behov under resan.

Växelriktarens Funktion Och Användning

En växelriktare är en oumbärlig komponent när det gäller att få 230 V ström från ett 12 V-system, särskilt i mobila enheter som bilar, båtar och husvagnar. Dess huvuduppgift är att omvandla den låga likspänningen (12 V) från fordonets batteri till den högre växelspänningen (230 V) som krävs för vanliga hushållsapparater. Dessutom ser den till att spänningen är av rätt typ, från likström (DC) till växelström (AC). Denna omvandlingsprocess möjliggör användningen av vanliga eluttag och apparater, vilket gör det bekvämt att använda elektroniska enheter som kaffebryggare eller hårtorkar även när du är på väg eller campar.

Effektbegränsningar Och Anslutningsalternativ

Det är viktigt att förstå begränsningarna för hur mycket effekt en växelriktare kan leverera. Vanligtvis kan ett vanligt hushållsuttag leverera minst 2300 W, vilket är tillräckligt för de flesta användningsområden. Dock är det klokt att vara medveten om att vissa kraftkrävande apparater, som vattenkokare eller hårfönar, kan kräva närmare 2000 W. Vid användning i en husvagn eller liknande miljö, där flera enheter kan vara i drift samtidigt, kan det vara fördelaktigt att välja en växelriktare med högre kapacitet för att undvika överbelastning.

Anslutningsalternativ För Husvagnar

När du använder en växelriktare i en husvagn är det vanligt att den ansluts till fordonets 12 V-uttag, vanligtvis det som kallas cigarettuttaget. Det är viktigt att notera att 12 V-uttaget i husvagnen vanligtvis kan leverera 16 eller 20 A (12 V). Innan du kopplar in växelriktaren är det nödvändigt att undersöka hur stor belastning uttaget tål för att undvika överbelastning. Ett 20 A-uttag är tillräckligt för att strömförsörja en växelriktare som levererar upp till 200 W. Men för att säkerställa en tillförlitlig och effektiv strömförsörjning i en husvagn rekommenderas det att koppla växelriktaren direkt till husvagnens batteri. Detta ger en stabil kraftkälla och minimerar risken för överbelastning, särskilt när flera apparater används samtidigt i husvagnen.

 

Vad Är Skillnaden Mellan Wh Och Ah?

När vi dyker in i världen av elteknik stöter vi ofta på förkortningarna Wh och Ah. Dessa enheter är centrala för att förstå energiförbrukning och kapaciteten hos batterier. Denna artikel kommer att belysa vad dessa begrepp innebär och hur de är kopplade till varandra.

Wh (Wattimmar) – Måttenhet för Energi

Definition av Wh

Wh, eller Wattimmar, är en måttenhet för energi. Den representerar den totala mängden energi som en enhet som drar en watt skulle konsumera under en timme. Det är ett sätt att mäta den faktiska energiförbrukningen över tid och används ofta för att kvantifiera elanvändning.

Exempel på Wh

För att ge ett exempel: om en apparat drar 10 watt under en timme, kommer den ha förbrukat 10 wattimmar energi (10 W * 1 h = 10 Wh).

Ah (Amperetimmar) – Måttenhet för Elektrisk Laddning

Vad är Ah?

Ah, eller Amperetimmar, är en måttenhet för elektrisk laddning. En amperetimme representerar den elektriska laddning som passerar genom en ledare när en ström på en ampere flödar i en timme. Detta begrepp används främst för att beskriva kapaciteten hos batterier.

Illustration av Ah

Om ett batteri har en kapacitet på 50 Ah innebär det att batteriet kan leverera en ström på 1 ampere i 50 timmar (50 Ah / 1 A = 50 h). Kapaciteten hos batterier mäts oftast i amperetimmar för att ge användaren en uppfattning om hur länge batteriet kan förse en enhet med ström.

Kopplingen mellan Wh och Ah

Solpaneler, Wh och Batterier

Solpaneler genererar elektricitet, vilket mäts i watt (W). När vi tittar på den totala mängden energi som genereras över tid, används Wh. Denna energi lagras sedan i batterier, och deras kapacitet mäts oftast i Ah.

Konvertering mellan Wh och Ah

För att koppla ihop Wh och Ah kan vi använda följande formel: Ah = Wh/V. Här representerar V den nominella spänningen på batteriet eller det elektriska systemet. Denna konvertering hjälper oss att förstå hur länge ett batteri kan leverera en viss mängd energi.

 

Mer Om Solcellsregulatorer

Solcellsregulatorn fungerar som hjärnan i ett solenergisystem och har flera viktiga funktioner för att säkerställa systemets effektiva drift:

 • Spänningsreglering
  Regulatorn anpassar spänningen från solcellspanelen för att matcha batteriets laddspänning och systemspänning. Moderna MPPT-regulatorer går även ett steg längre genom att omvandla den högre laddspänningen från panelen till högre laddström, vilket ökar effektutbytet från solpanelerna.
 • Överladdningsskydd
  Regulatorn skyddar batteriet mot överladdning, vilket kan vara skadligt och förkorta batteriets livslängd.
 • Djupurladdningsskydd
  För att förhindra att batteriet urladdas för mycket stänger regulatorn av strömmen till anslutna laster när batteriet når en förutbestämd nivå.
 • Backflödesskydd
  Regulatorn förhindrar även backflöde av ström under natten, vilket kan orsaka skador på solcellspanelerna eller batteriet.

Vilken typ av Solcellsregulator är bäst, PWM eller MPPT?

Det finns två huvudtyper av solcells- eller laddregulatorer: PWM (Pulse Width Modulation) och MPPT (Maximum Power Point Tracking).

 • PWM-regulatorer
  Dessa är ekonomiskt fördelaktiga att tillverka och fungerar genom att reglera spänningen från solcellspanelen för att matcha batteriets behov. De är kostnadseffektiva men mindre effektiva jämfört med MPPT-regulatorer.
 • MPPT-regulatorer
  Trots en högre kostnad är MPPT-regulatorer betydligt mer effektiva, med potential att öka effektutbytet med upp till 35% i vissa förhållanden. Deras överlägsenhet blir mest uppenbar i föränderliga ljusförhållanden, som vid molnigt väder, där de kan utnyttja mer av solpanelernas energi jämfört med PWM-regulatorer.

Valet mellan PWM och MPPT beror på budget och önskad effektivitet, och det är viktigt att överväga de specifika kraven och förhållandena för det solenergisystem som används.

 

Mer om Batterier för Solcellssystem

När det gäller batterier för solcellssystem finns det flera viktiga aspekter att överväga, inklusive pris, livslängd och kapacitet. Vid val av batteri för små solcellsinstallationer är det avgörande att välja ett batteri som är designat för ändamålet, särskilt ett förbrukningsbatteri snarare än ett startbatteri. Startbatterier är inte konstruerade för att laddas ur mer än cirka 20%, vilket kallas Depth of Discharge (DoD).

Bästa Batteritypen för Solcellssystem

AGM (Absorbed Glass Mat) Batterier

AGM-batterier är den vanligaste typen för enkla solcellssystem. Dessa underhållsfria blybatterier är helt täta och släpper varken ifrån sig gaser eller batterivätska. Livslängden på ett AGM-batteri kan vara lång om det inte laddas ur mer än cirka 50%. Vissa mer avancerade AGM-batterier marknadsförs som deep cycle-batterier och kan klara djupare urladdningar, ibland ner till 70%. Om man överstiger detta djup kan ett AGM-batteri behöva bytas ut efter bara en säsong. Vid valet av AGM bör man dimensionera batteribanken för att alltid ha cirka dubbelt så mycket kapacitet tillgänglig.

Gel-batterier

Gel-batterier är liknande AGM-batterier med underhållsfria egenskaper. Vissa gel-batterier klarar djupare urladdningar, ner till 70-80%.

LiFePo4 Litiumbatterier

LiFePo4 litiumbatterier är det dyrare alternativet, men de erbjuder betydande fördelar. Dessa batterier kan laddas ur nästan helt (upp till 90%) innan deras livslängd påverkas avsevärt. Det innebär att man inte behöver ett lika stort batteri jämfört med AGM. Litiumbatterier har en livslängd på över 20 år, och även efter att ha genomgått maximalt antal laddcykler behåller de vanligtvis 80% av sin kapacitet. Dock tål de vanligtvis inte att laddas vid minusgrader.

Livslängd för Olika Batterityper

Livslängden för batterier varierar beroende på flera faktorer, och nedanstående siffror är ungefärliga riktlinjer:

 • AGM-batterier
  Cirka 5–10 år, beroende på användning och djupurladdning (DoD).
 • Gel-batterier
  Ungefär samma som AGM-batterier, cirka 5–10 år, men vissa klarar djupare urladdningar.
 • LiFePo4 Litiumbatterier
  Över 20 år, med bibehållen kapacitet även efter många laddcykler. Tål inte laddning vid minusgrader.

Dessa siffror bör betraktas som riktlinjer och kan variera beroende på specifika batterimodeller och användningsförhållanden.

Hur Stort Och Hur Många Batterier Behöver Husvagnen?

Att välja rätt batterikonfiguration för ditt solcellssystem är avgörande för att säkerställa en konstant och tillförlitlig elförsörjning. Hur stort batteri och antalet batterier du behöver beror på storleken och kraven på ditt solcellssystem. En grundläggande riktlinje är att sikta på åtminstone två batterier, vardera med en kapacitet på ca 95 Ah, för mellanstora och större system.

 

 Att Tänka På Innan Du Köper Batteri

Att komplettera ditt solcellssystem med fler solcellspaneler är enkelt om du behöver producera mer el. Men det är också viktigt att överväga batterikapaciteten som en potentiell flaskhals. Om solpanelerna genererar mer elektricitet än batterierna kan lagra kan du stå inför problem med överskottsel. För att optimera ditt system och undvika förlust av genererad elektricitet kan det vara nödvändigt att överväga att skaffa ett större eller extra batteri. På så sätt säkerställer du att överskottsenergin har en plats att lagras och att du alltid har tillgång till den el du behöver, när du behöver den.

 

 

Taggar: solceller till husvagn, solceller för husvagn, solpanel husvagn, solpanel till husvagn, husvagn solpanel, solcellspaket husvagn, solcellspaket till husvagn, montera solcell husbil, solceller husvagn paket, montera solcell på husvagn, solceller husvagn 220v, portabel solcell husbil, solceller på husvagn, portabel solcell husvagn

Kategori: solceller till husvagn

[page_title]

Fördelar och Investeringstips

[page_title] ger inte bara ökad frihet utan är också ett miljövänligt och ekonomiskt smart val. Här kommer vi att utforska fördelarna med solcellssystem för husvagn eller husbil och ge några användbara tips för en framgångsrik investering.

Fördelar med Solceller på Husbil & Husvagn

 1. Större Frihet
  Genom att använda solceller blir du oberoende av extern strömförsörjning och kan välja campingplatser utan närhet till elstolpar. Det ger dig större frihet att utforska avlägsna platser utan att oroa dig för tillgänglig el.
 2. Miljövänlig Energi
  Genom att producera din egen solel bidrar du till att minska ditt klimatavtryck och väljer en miljövänlig energikälla. Solenergi är en ren och förnybar resurs som hjälper till att bevara miljön.
 3. Ekonomiska Besparingar
  Eftersom du inte är beroende av extern el kan du välja att fricampa eller stanna på platser utan elektrisk tillgång, vilket innebär att du sparar pengar över tid. Investeringen i solceller betalar sig själv genom minskade kostnader för campingplatser och extern el.

 

Solceller För Husvagn Solceller till Husvagn Solpanel Till Husvagn

Tips inför Investeringen av [page_title]

 1. Montera en Vindavledande Spoiler
  För att optimera effektiviteten hos solcellerna, överväg att montera en vindavledande spoiler. Detta hjälper till att skydda panelen mot stora vindlaster och förhindrar eventuella skador på både panelen och taket under motorvägskörning.
 2. Proffs för Installationen
  Eftersom taket är ett tätskikt är det avgörande att undvika fuktintrång. Anlita en professionell för installationen för att säkerställa att taket förblir intakt. Om du väljer att göra det själv, använd lämpligt lim och applicera generöst med silikon för att förhindra fuktintrång.
 3. Överdimensionera Anläggningen
  Överdimensionera solcellsanläggningen för att säkerställa tillräcklig elförsörjning. Detta eliminerar behovet av att snåla på elförbrukningen och ger dig en bekymmersfri upplevelse under semestern.
 4. Extra Batteri
  För långvarigt dåligt väder kan ett extra batteri vara en klok investering för att undvika urladdning av bodelsbatteriet. En kapacitet på 200–300 Ah rekommenderas för långvarig camping.
 5. LED-lampor för Energibesparing
  Investera i LED-lampor för att minska elförbrukningen. Trots eventuella utmaningar med att byta ut äldre armaturer kan det vara värt besväret, eftersom LED-lampor förbrukar mycket mindre energi än konventionella glödlampor.
 6. Rätt Solcellsregulator
  Om du planerar att installera flera solpaneler, se till att solcellsregulatorn kan hantera den förväntade systemspänningen. Det är viktigt särskilt när du seriekopplar solpaneler och ökar systemspänningen.
 7. Enhetsstorlek och Effekt
  Välj samma storlek och effekt för solpanelerna om du installerar flera. Att använda olika paneler kan leda till tekniska problem och ineffektivitet.

Genom att överväga dessa fördelar och tips kan du säkerställa att ditt [page_title] är optimalt och levererar pålitlig och grön energi under dina äventyr på vägarna.

Solpanel Husvagn

 

Frågor och Svar om [page_title]

1. När rekommenderas man att inte ha solceller på husbilen?

Om man byter campingplats ofta betyder det att bilens generator laddar upp husvagnen eller husbilens batteri regelbundet. I dessa fall kan det vara klokare att investera i ett större batteri istället.

2. Vad kostar solceller till husbil och husvagn?

Ett komplett system av solceller till husvagn eller husbil har ett pris på 2 000 – 5 000 kr. En enskild solpanel kostar vanligtvis mellan 500 – 3 000 kr, medan en solcellsregulator ligger mellan 500 – 1 500 kr. Övrigt nödvändigt material kostar ett par hundralappar.

3. Finns det portabla solceller till husvagn och husbil?

Ja, det finns portabla solceller för husvagnar och husbilar. Dock har dessa ofta en låg effekt och kan vara känsliga. För portabel användning rekommenderas inte dessa, då de kan bli skadade eller förlora effekt snabbt.

4. Finns det någon fördel med en flexibel solcell till husbilen eller husvagnen?

Oftast inte. Om du har plats för en konventionell solpanel är det en sådan du bör köpa. Flexibla solceller är dyrare och mindre hållbara. En möjlig fördel är viktbesparingen, relevant om varje kilo är viktigt för stora fordon.

5. Vilken typ av solceller bör jag välja till min husbil?

Det finns tre huvudsakliga typer: monokristallina, polykristallina och tunnfilmssolceller. Monokristallina solceller är vanligast, erbjuder hög verkningsgrad och är prisvärda, vilket gör dem idealiska för husvagnar och husbilar.

6. Är det någon skillnad på solceller för båt jämfört med solceller för husbil eller husvagn?

Nej, det är ingen skillnad. Båda systemen är 12V-system. Båtar har dock ofta ojämna tak, vilket kan göra monteringen mer komplicerad. Böjbara solceller används vanligtvis på båtar.

7. Hur skiljer sig ett solcellssystem för sommarstugor jämfört med husvagnar och husbilar?

Det skiljer sig inte nämnvärt. Solcellspaket för sommarstugor kräver ofta högre effekt och kan inkludera flera paneler, en större batteribank och en solcellsregulator som tål högre laster eller ibland en växelriktare för att omvandla likström till 230V växelström.

 

Så Mycket Kostar [page_title]

 SolpanelPris
Sunwind Solpanel Caravan & Motorhome Corner 160WSunwind Solpanel Caravan & Motorhome Corner 160W2 989 kr
Solar 440 W 36 V vikbar solcellsmodul max utomhus solgenerator för husbil _ husvagnSolar 440 W 36 V vikbar solcellsmodul max utomhus solgenerator för husbil / husvagn7 582 kr
Sunwind Caravan and Motorhome 860170Sunwind Caravan and Motorhome 8601701 989 kr
Sunwind Solpanelspaket 120W MultiFlex SpoilerSunwind Solpanelspaket 120W MultiFlex Spoiler2 689 kr
Sunwind 860173Sunwind 8601733 289 kr

 

 

Solcellspaket där regulator ingår

Solcellspaket 12 V 160 W 20 ASolcellspaket 150 W 12 VSolcellspaket 150 W 12 V
Solcellspaket 12 V 160 W 20 A

 • Polykristallina celler
 • Solcellsregulator med USB-port

 • För husvagn, husbil och båt

Solcellspaket 150 W 12 V

 • Polykristallina celler
 • Solcellsregulator med USB-port

 • För husvagn, husbil och båt

 

 • För camping- och stugliv
 • Regulator och kablar ingår

 • Hopvikbar med förvaring

1499 kr

999 kr2999 kr
 
 

Montering Av Solceller På Husvagn

 

Solpaneler Till Husbil Eller Husvagn

Solpaneler för husbil eller husvagn kan sätta dig i kontroll över din elanvändning. En optimal anläggning inkluderar en 120 W solpanel och två 80 Ah-batterier, med ett rekommenderat maxuttag på 1200 Wh. Med denna konfiguration kan du driva olika apparater, som en kompressorkylbox i cirka ett dygn, en 20-tums tv i 2 timmar, 12 LED-lampor i 6 timmar, ladda mobil och laptop, brygga kaffe och dammsuga, med en totalförbrukning på cirka 1115 Wh. Förbrukningen kan variera beroende på apparaternas skick och ålder.

Solpanel monokristallin 120 WBatteriregulator för solpanelNordmax AGM-batteri 12 V, 80 Ah

Solpanel monokristallin 120 W

 • Ström via solen till fritidshuset eller husvagnen.
 • Solpanel med ram i svarteloxerad aluminium och högeffektiva monokristallinceller.
 • Monteras med stativ eller hållare (säljs separat) i direkt solljus.
 • Komplettera med regulator och batteri.

Batteriregulator för solpanel

 • För 12/24 V-solpanelsystem (automatisk inställning).
 • Lysdioder indikerar laddning samt batteristatus.
 • Inbyggt skydd mot djupurladdning, fel polaritet och överbelastning.
 • Möjlighet till val av batterityp (slutet, GEL/AGM, öppet).
 • USB-utgång (5 V/1,2 A).

Nordmax AGM-batteri 12 V, 80 Ah

 • Kraftfullt batteri för mindre solcells- och vindkraftsanläggningar.
 • AGM-batteri konstruerat för att ge mycket elektricitet under lång tid.
 • Passar även som förbrukningsbatteri till husbil, husvagn och båt.
 • Slutet och underhållsfritt batteri med goda cyklingsegenskaper.
 • Polanslutning: M6-skruv. Mått: 258 x 168 x 214 mm.
899 kr299 kr1899 kr
 
 
Solpanelsfäste NordmaxVäxelriktare IPower Epever 500 W

Solpanelsfäste Nordmax

 • För montering av solpaneler med aluminiumram.
 • Komplett monteringssats med fästen och kabelgenomföring.
 • Nordmax NMSS2 passar husbil, husvagn eller båt.
 • Tillverkat i UV-beständig ABS-plast.
 • Solpanelshållaren limmas fast på en plan yta.

Växelriktare IPower Epever 500 W

 • Få ut 230 V ur din 12 V solcellsanläggning.
 • Spänningsomvandlare – omvandlar likström till växelström.
 • Epever IPT500-12 500 W – klarar alla typer av utrustning upp till 500 W.
 • Växelriktare med skydd mot överbelastning och kortslutning.
 • Tillbehör till solpanel, bil, båt eller husvagn.
399 kr1999 kr
 
 
 

Externa länkar om [page_title]

Relaterade Artiklar

Portabel Solcell För Husvagn

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbilen / Husvagnen Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och...

Solceller På Husvagn

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbilen / Husvagnen Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och...

Portabel Solcell Husbil

Guide: Så Monterar Du Portabel Solcell På Husbil Att använda portabel solcell på husbil är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och ger dig användbara...

Solceller Husvagn 220V

Guide: Så Monterar Solceller 220V På Husvagn Att använda solceller 220V är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och ger dig användbara...

Montera Solcell På Husvagn

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbil Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och ger dig...

Solceller Husvagn Paket

Ett billigt solcell paket för husvagn ger oberoende el under camping. Läs mer om effektiva paket av solceller för husvagn.

Montera Solcell Husbil

Montera solcell på husbilen för oberoende el. En professionell installation ger hållbar och självförsörjande energi under resor.

Solcellspaket Till Husvagn

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbilen / Husvagnen Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och...

Solceller För Husvagn

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbilen / Husvagnen Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och...

Husvagn Solpanel

Guide: Så Monterar Du Solceller På Husbilen / Husvagnen Att använda solceller och solpaneler är ett smart sätt att skapa en förnybar energikälla för din husbil eller husvagn. I den här guiden går vi igenom steg-för-steg-processen för att montera solceller på taket och...

Solpanel Till Husvagn

Tillför självförsörjande el till din husvagn med en effektiv solpanel. Öka bekvämligheten och minska behovet av extern elanslutning.

Solpanel Husvagn

En solpanel monterad på husvagn ger självförsörjande el. Effektiva solceller ökar din frihet under camping och gör din husvagn mer hållbar.

Solceller Till Husvagn

Effektiva solceller för husvagnar, ger frihet och sparar pengar. Ett komplett solcellssystem kan ge oberoende el och öka bekvämligheten.