Flytande solcellerspark sparar mark

Att bygga flytande solcellsparker (t ex i Nederländerna) är ett bra exempel om man har ont om mark men vill utvinna solenergi. Det är svårt att hitta markytor att bygga solcellsparker på i Nederländerna. I Nederländerna har man löst detta genom att i stället bygga flytande solkraftparker i dammar och bassänger som bildas vid utvinning av sand och grus. En fördel med flytande solcellsparker är att vattnet naturligt kyler ned solpanelerna, vilket gör dem mer effektiva jämfört med landbaserade solpaneler.

Solparken täcker hälften av elbehovet

Parken kommer att producera 1,2 megawatt, vilket är hälften av hela anläggningens behov av el. Man drog igång projektet för att bedriva en socialt ansvarstagande verksamhet, och förnybar el ingår som en naturlig del i detta.

Därför är solceller bra för miljön

Allt fler hushåll skaffar solpaneler för att minska sitt klimatavtryck. Men hur ska man veta att de solceller man köper är bra ur ett miljöperspektiv?

I dag har cirka 3 % av hushållen i Sverige en solcellsanläggning. Men utvecklingen av solceller går snabbt, och andelen kommer sannolikt att mångdubblas de närmaste åren. Enligt en undersökning från branschföreningen Svensk Solenergi tror drygt 50 % av hushållen att de kommer ha en egen solcellsanläggning inom en tioårsperiod.

▶︎ Var tredje svensk överväger att skaffa solceller

Kategori: Solenergi
Taggar: