Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller?

Soltak: Hur Fungerar Integrerade Solceller? Intresset för att installera solceller på byggnader har ökat rejält under senare år. Det beror på flera samverkande faktorer som prispress på solceller, politiska styrmedel som främjar solel och en ökad medvetenhet hos...

Solceller: Varför behövs optimerare?

  Optimerare: Kan skugga påverka solceller? LÄS OCKSÅ: Vad kostar solceller per kvadratmeter (m2)? Att omvandla solenergi till solel sker genom en process som kallas den fotovoltiska processen vilken kan hindras på flera sätt. Optimerare är en apparat som kan...