Polens nya energistrategi

Polens nya energistrategi Polen satsar stort på energiomställning och en del positiva resultat har man redan börjat se trots vissa svårigheter. Detta beror på att energisektorn var beroende av den förlustdrabbade kolgruveindustrin. Hur ser det kommande...

Satelliter blir framtidens energilösning

Satelliter blir framtidens energilösning   I en värld där energibehoven ständigt ökar och klimatförändringarna blir allt mer akuta är sökandet efter hållbara och obegränsade energikällor av största vikt. En spännande och lovande möjlighet som utforskas är...

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål

Akademiska Hus installerar fler solceller Akademiska Hus, en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning, fortsätter sin satsning på solenergi genom att utvidga solcellsinstallationerna vid Campus Örebro. Denna ambitiösa satsning är en del av deras övergripande...

Juridiska utmaningar med solcellsparker

Juridiska utmaningar med solcellsparker Att bygga en solcellspark är en spännande satsning inom förnybar energi. För att genomföra ett sådant projekt krävs dock en noggrann hantering av byggnadskoder, markanvändningsregler, miljöskyddsföreskrifter och...

Solcellsparker stoppas

Solcellsparker stoppas Solcellsparker har blivit en allt vanligare syn runt om i världen och deras tillväxt har varit explosionsartad. Denna utveckling har dock gett upphov till ett dilemma mellan behovet av att producera livsmedel och att minska klimatförändringarna....

Bakslag i Norge för Easees laddboxar

Bakslag i Norge för Easees laddboxar   I mars förra året fattade Elsäkerhetsverket beslutet att stoppa försäljningen av norska Easees laddboxar Home och Charge på grund av säkerhetsproblem. Samtidigt påbörjade Nkom, Nationella kommunikationsmyndigheten, en egen...

Krav på utomhusplacerade elkopplare för solcellsanläggningar

Krav på utomhusplacerade elkopplare för solcellsanläggningar Kravet på att solcellsanläggningar ska ha utomhusplacerade elkopplare kan medföra vissa utmaningar och har varit föremål för diskussion inom branschen. Samtidigt spelar elkopplaren en viktig roll för att...

Svea Solar i blåsväder

Felaktigt installerade solceller orsakar elchock i duschen: Svea Solar i blåsväder Solcellsbolaget Svea Solar befinner sig återigen i blåsväder efter en allvarlig incident där en kund fick en elchock i duschen till följd av felaktigt installerade solceller. Detta...