Producera egen el med en solcellsanläggning

Producera egen el med en solcellsanläggning Allt fler stora företag satsar på att bli självförsörjande på fossilfritt solenergi. Med egen solcellsanläggning minskar du ditt behov av att köpa el och du bidrar till omställningen mot en klimatsmart elproduktion. Säljer...

Så säljer du ditt överskott av solel

Så säljer du ditt överskott av solel Mellan april och augusti (alltså, under den ljusa svenska vår och sommaren) är produktionen av solel som högst samtidigt som du antagligen använder mindre el än under resten av året. Överskottet av solel från solpanelerna kan du...